Centrum chirurgie nohy, které je součástí robustního ortopedického oddělení v Nemocnici Karviná - Ráj, p.o., se specializuje na operační zákroky v oblasti hlezna a nohy. Lékaři, pod vedením pana primáře, MUDr. Martina Holinky, Ph.D., během operačních postupů uplatňují nejnovější vědecké poznatky, využívají moderní implantáty a miniinvazivní operační přístupy. Součástí Centra chirurgie nohy je také Estetická chirurgie nohy, které mimo jiné řeší deformity vbočeného palce.

„Někdy se setkávám s přáním znovu nazout lodičky“ říká primář ortopedického oddělení, MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

Miniinvazivně na malé i velké deformity vbočeného palce

Vbočený palec je jednou z nejčastějších deformit nohy. Kromě zhoršeného estetického vzhledu je spojený také s bolestí při chůzi, obtížemi s obouváním, rozšířením celé přední části nohy a bolestí vnitřní prominence palce. Vbočený palec je často spojený i s kladívkovým postavením prstů. Tyto dvě deformity spolu úzce souvisí. Postupné zhoršování deformity palce vede k rozšíření přednoží se svalovou dysbalancí a zkrácením některých svalů nohy. To postupně vede i ke zmíněnému kladívkovému postavení prstů.

Vbočený palec a kladívkové postavení prstů. Jedná se již o pokročilou deformitu. Je lepší provést operační korekci vbočeného palce ještě před rozvojem deformity prstů. Operace je tak jednodušší a nemusí se provádět chirurgický zákrok i na prstech.Zdroj: Nemocnice Karviná - Ráj

Výskyt vbočeného palce se v populaci pohybuje v hodnotách 23 % u dospělých ve věku 18-65 let a 36 % u dospělých nad 35 let. Současně se tato deformita palce vyskytuje častěji u žen ve 30 % případů během celého života v porovnání s muži s pouhými 13 %.

Příčinu vbočeného palce můžeme hledat ve věkových změnách, oslabení svalů nohy, rozvolnění šlach a vazů, v některých chronických nemocech jako je například cukrovka. Větší tendence ke vzniku vbočeného palce mají rovněž ženy při používání obuvi na podpatku, s přední části boty do špičky. Stejný problém mají rovněž i muži při častém používání těsné společenské obuvi, která má rovněž přední část vytvarovanou do špičky. Častým požíváním této obuvi se přímo přední část nohy tvaruje do podoby vbočeného palce.

Neoperační léčba vbočeného palce spočívá ve fyzioterapii nohy a používání ortopedických vložek provedených na míru. Při bolestech se dá aplikovat injekčně kortikoid ke zmírnění bolesti, která je nejčastěji způsobena zhoršující se deformitou a oploštěním příčné klenby nohy. Populární je také používání různých silikonových korektorů. Tyto korektory deformitu nespraví, dokonce ani nezabrání jejímu zhoršování, ale můžou odlehčit nohu a zmírnit obtíže během jejich použití.

Operační léčba se provádí v situaci, kdy deformita způsobuje nějaké obtíže. Pacienti nejčastěji uvádějí bolesti, tlak v botě nebo problémy při větší zátěži při turistice nebo sportu. Nicméně důvodem k operaci je vždy funkční problém, ne pouze estetický vzhled. Důležitým faktorem, kdy přistoupit k operaci je i přání pacienta. „Do operace nikdy nikoho nenutím. Pacient sám ví, kdy přišel okamžik k provedení operace a kdy jsou doprovodné obtíže již natolik omezující, že vidí operační řešení jako vhodné východisko. Operační korekce vbočeného palce provádím moderními miniinvazivními technikami, které jsou prováděny bez klasických operačních ran. Pouze pomocí kožních vpichů.“ doplňuje primář MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

Předoperační a pooperační výsledek 2 měsíce po operaci. Na rentgenových snímcích je vidět předoperační deformita, která je na pooperačním rentgenovém snímku srovnaná miniinvazivně pomocí 3 šroubů. Tyto šrouby se již nevytahují, zůstávají uvnitř kosti a nijak nejdou cítit. Operace je provedena z 5 kožních vpichů na vnitřní straně nohy.Zdroj: Nemocnice Karviná - Ráj

„Miniinvazivní operační léčbu vbočeného palce provádím u velkých, malých i těch nejtěžších deformit. Tento operační přístup se mi osvědčil a vykazuje lepší jak estetické, tak funkční pooperační výsledky.“ říká k operačnímu přístupu léčby, primář Ortopedického oddělení a Centra chirurgie nohy, MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

OBJEDNEJTE SE! Ortopedická ambulance Nemocnice Karviná - Ráj, p.o., pracoviště Orlová, tel.: 596 583 474, email: jednodenni.pece@nspka.cz

Zdroj: Nemocnice Karviná - Ráj