Paní doktorko, co přesně si má laik představit pod názvem Centrum chronických ran?  S čím vším dokážete pacientům pomoct?
Jedná se o oddělení zdravotnického zařízení, ve kterém se odborníci komplexně starají o pacienty s chronickými ranami. Může se jednat o pacienty s bércovými vředy, proleženinami (dekubity), diabetickými vředy, ale i s popáleninami I. až III. stupně nebo třeba nádory s vředovitým rozpadem. Centrum chronických ran mohou vyhledat i ti, kterým se špatně a komplikovaně hojí pooperační rány. Odborníci, kteří se takovým pacientům v Centru chronických ran věnují, se musí pravidelně vzdělávat a sledovat nejmodernější trendy v této oblasti. 

S jakými metodami zde pracujete a jedná se o bezbolestný proces? 
V případě léčby chronických ran používáme tzv. holistický přístup. To tedy v praxi znamená, že se nezabýváme jen samotným ošetřením rány, ale náš přístup k pacientovi je všestranný. Zjišťujeme primární příčinu vzniku rány, sledujeme další případná souběžná onemocnění pacienta a další významné skutečnosti související s jeho zdravotním stavem. Základem vstupního vyšetření je pohovor, při kterém dochází k odběru anamnézy, krevních odběrů, odběrů na mikrobiologické vyšetření a eventuálně zjištění nutričních hodnot pacienta. Právě proto je velmi důležitá mezioborová spolupráce dermatologů, chirurgů, diabetologů, praktických lékařů a nutričních terapeutů. Léčba hojení ran je prakticky bezbolestný proces. Používáme nejmodernější krycí materiály pro vlhké hojení ran, které pacientovi vybíráme doslova na míru. 

Od kdy je tato služba v rámci EUC Kliniky Plzeň zájemcům dostupná?
Centrum chronických ran je na klinice v provozu od března tohoto roku. Chceme takto rozšířit již tak velké spektrum zdravotní péče, kterou pacientům na naší klinice nabízíme. V rámci Plzně jsme v současné době jediné Centrum chronických ran, která léčbu chronických ran komplexně zajišťuje. 

Musí si pacient léčbu v takovém centru hradit?
Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění. V rámci péče zdravotníci v centru vyřeší hlavní příčinu defektu, naučí pacienta se o ránu starat. Veškerý materiál potřebný k následnému ošetření v domácím prostředí lze vyzvednout v naší lékárně přímo na EUC Klinice Plzeň. 

Jaké jsou výhody takového centra v rámci kliniky?
Bezesporu je to možnost osobního přístupu k pacientovi a tým lékařů z různých oborů tzv. pod jednou střechou. Centrum také znamená soustředění personálu úzce oborově, což přináší velkou specializaci zdravotníků, a to nejen díky jejich neustálému odbornému vzdělávání, ale také rutinu a zkušenosti.  U nás se o pacienty stará stále stejný personál, na který jsou pacienti zvyklí.  

Profesní medailonek:
MUDr. Štěpánka Pavcová vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V samotném oboru dermatovenerologie a korektivní dermatologie pracuje již více než 40 let. Svoji profesní dráhu zahájila ve FN Plzeň na Dermatovenerologické klinice. Během své kariéry si uvědomila důležitost péče o nemocné s chronickými ranami. V dnešní době pozoruje výrazný nárůst pacientů s onemocněním tohoto charakteru a je velmi ráda, že se jim může v Centru chronických ran na EUC Klinice Plzeň všestranně věnovat. Mezi její zájmy patří divadlo, sport, cestování, vnoučata a pobyt v přírodě na chalupě.

 Zdroj: EUC Klinika Plzeň