Umožní odvoz klientů do DS, ale také významně přispěje k sociálnímu začleňování osob s nižší mírou hybnosti a osobám upoutaným na invalidní vozík, které tak budou moci navštěvovat společenské akce, exkurze a jiné poznávací aktivity. To bylo dosud komplikovanější, neboť klienti denního stacionáře cestovali veřejnou dopravou a jejich přesun nebyl snadný.

Denní stacionář zajišťuje mimo péči o samotného jedince také aktivní trávení volného času svým uživatelům a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Zabraňuje tím jejich sociální izolaci. Velkou výhodou této služby je „odlehčení rodině“ v době, kdy potřebuje s péčí pomoci, ale také umožňuje návrat klientů do jejich přirozeného prostředí.

Denní stacionář slouží nejen zdravotně handicapovaným, ale také seniorům v nepříznivé sociální situaci, kteří dochází do zařízení v ranních hodinách a odpoledne si jej rodinní příslušníci opět vyzvedávají. V případě, že klient nemůže již do stacionáře přijít sám nebo není v silách rodiny jej dopravit, nabízíme i dopravu do této služby anebo zpět domů. Také proto bylo součástí požadavků na vybavení vozu otočná sedačka spolujezdce, aby usnadnila těmto osobám nástup a výstup z vozidla. Pro ty méně pohyblivé má vůz v zadní části nainstalovánu sklopnou nájezdovou plošinu z hliníkového plechu s nízkým nájezdem a po ní se může vozík lehce dostat dovnitř automobilu. K ulehčení nakládání lze použít i pomocného navíjecího zařízení.

Pořízení automobilu včetně speciálních úprav vyšlo na 738 tisíc korun včetně DPH a jeho zakoupení se zdařilo díky spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které na projekt přispívají 95 procenty.

Mimo nákup vozidla zahrnuje projekt: „Zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o.“ č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011505, také stavební úpravy umožňující rozšíření a zkvalitnění služby denní stacionář, dále vybavení pečovatelské služby zdravotními pomůckami, jako je zvedák, pásový schodolez či sprchové křeslo aj.

Projekt je rozdělen do dvou etap a jeho ukončení je plánováno na červenec 2021.

Pro bližší informace volejte na tel.: 518 389 473 nebo 604 878 158 nebo pište na email: socialni@css-kyjov.cz.

Marcela Prchalová, vedoucí denního stacionáře