Proč jsou nyní ceny za teplo tak vysoké?
Cena tepla je tvořena celou řadou vstupů. Ty se skládají z paliva, ať už je to zemní plyn, černé a hnědé uhlí, popřípadě biomasa, povolenek CO2, které jsou jakousi daní za to, že emitujeme oxid uhličitý, a pak z dalších variabilních nákladů typu elektřina, údržba, opravy či investice do provozovaného tepelného zařízení. Například zařízení v Praze, které provozuje Veolia prostřednictvím Pražské teplárenské, zahrnuje soustavu několika stovek kilometrů tepelných rozvodů.

Cena tepla se může zdát vysoká, když se podíváme na jednotkovou cenu v korunách za gigajoul, nicméně pokud se na to podíváme z pohledu nákladů, které platí běžná domácnost, zjistíme, že domácnost dnes platí něco mezi 15 a 20 tisíci korunami ročně. Bavíme se tedy o částce 1500 až 2000 korun měsíčně, které domácnost vydá za teplo. Tato částka se ale v čase nemění, platí nejenom dnes, ale platila i před pěti či deseti lety. Důvodem, proč se tato suma nemění, je fakt, že spotřeba tepla v rámci bytu či institucí v průběhu času klesá.

Srovnejme si také měsíční výdaj za teplo s dalšími náklady typu Netflix, internet či mobilní telefony a zjistíme, že to není zase tak závratná částka. Samozřejmě každé zdražení je nepříjemné, nicméně naše zkušenost je taková, že i když jsme v minulosti byli nuceni zdražovat, tak se částka, kterou domácnosti platí za vytápění, během let moc nezměnila.

Zdroj: Veolia Energie ČR, a.s.

Co dělá společnost Veolia pro to, aby současná krize byla pro spotřebitele co nejméně bolestivá?
Stávající krize klade velké nároky jak na spotřebitele energií, tak samozřejmě i na výrobce a dodavatele energií. V rámci Veolie se snažíme vždy nakupovat paliva, povolenky CO2 a další vstupy s co největším předstihem. Nakupujeme je průběžně v rámci jednoho roku, dvou tří let dopředu tak, abychom se vyhnuli tomu, co dnes vidíme na energetickém trhu. Tedy prudkému nárůstu cen. Růst cen energií se tedy snažíme zploštit tak, aby byl výsledný cenový dopad na naše klienty co nejmenší.

Důležité je také zmínit, že Veolia nakupuje všechny své vstupy pomocí řady odborníků, kteří se této problematice každodenně věnují. Díky tomu jsme schopni nakupovat za ceny, které jsou pro malého spotřebitele nedosažitelné. To znamená, že jsme schopni naše teplo vyrábět s náklady, které jsou principiálně nižší než náklady, které může poskytnout malý spotřebitel, například malé bytové družstvo. V důsledku toho se k nám celá řada odběratelů, kteří se v minulosti odpojili, vrací, protože zjistili, že právě náš přístup a naše profesionalita v nákupu paliv pro ně může znamenat velkou úsporu.

Co dělá Veolia pro to, aby snížila svou závislost na drahém zemním plynu?
Zemní plyn je jednou z alternativ při přechodu od uhlí k ekologičtějšímu palivu, ale není to samospásné palivo. Zemní plyn je velmi drahý a s ohledem na to, se děje na Ukrajině, je budoucnost využívání zemního plynu v Evropě otevřenou otázkou. Víme, že plyn je horké téma a uvědomujeme si, že je drahý. Proto jsme pro nadcházející zimu přistoupili k celé řadě opatření, jak spotřebu plynu pro výrobu tepla co nejvíce omezit a nahradit jinými zdroji..

Proto jsme ve Veolii na topnou sezónu dostatečně zajištěni. Plyn máme nakoupen a jsme přesvědčeni, že letošní zima proběhne v pořádku. Nicméně z dlouhodobého hlediska může zemní plyn představovat geopolitické riziko. Na druhou stranu ale vidíme, že v rámci Evropské unie se provádí celá řada opatření, aby se zemní plyn do Evropy dostal například z USA, případně z jiných směrů.

Jen na zemní plyn se ale při přechodu od uhlí rozhodně nespoléháme. Naším cílem je mít co nejširší nabídku paliv a co nejširší možnosti vstupů. Náš palivový mix tedy kromě zemního plynu tvoří i biomasa a energetické využívání odpadů, popř. další možnosti, které v budoucnosti přijdou, ať je do biometan, či vodík.

Zdroj: Veolia Energie ČR, a.s.

Váš závazek odchodu od uhlí tedy stále platí?
Veolia se zavázala, že od používání uhlí odejde do roku 2030. Aktuálně se tedy snažíme všude, kde je to možné, nějakým způsobem vyřešit ekologizaci, abychom už nemuseli spalovat fosilní paliva a zejména uhlí. Ne vždy se nám to daří, ne vždy je to jednoduché. Energetická krize tomu příliš nenahrává, protože alternativní paliva, která máme dnes k dispozici, zejména zemní plyn, jsou velmi drahá. Nicméně tento náš závazek stále platí.

Co dalšího nabízí Veolia zákazníkům pro jejich soběstačnost a úsporu?
Našim zákazníkům nabízíme celou řadu možností, jak ušetřit jednak finance, jednak samotnou energii. Přišli jsme s programem úspor energií, v němž zákazníkům radíme, jakým způsobem ušetřit. Realizujeme u nich úsporná opatření tak, aby jejich energetická faktura byla co nejnižší.

Co se týče těch nejmenších a současně těch nejpočetnějších zákazníků, což jsou bytová družstva a společenství vlastníků, těm jsme schopni nabídnout například vlastní výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických elektráren, které na bytové domy dokážeme i nainstalovat.

Samozřejmě naši zákazníci mohou provést celou řadu úsporných opatření sami. Tím, že například sníží teplotu ve svých prostorách o jeden stupeň Celsia, ušetří na faktuře šest procent z výsledné ceny. Každý tedy může začít šetřit u sebe, ale tyto úspory samozřejmě mají svůj limit. To znamená, že pokud chceme šetřit dále, musíme postoupit k trošku více sofistikovanějším řešením. Protože po těchto řešeních, včetně již zmíněné fotovoltaické elektrárny na střechu, v posledním roce prudce vzrostla poptávka, výrazně jsme rozšířili náš tým odborníků, kteří zákazníkům s jejich potřebami pomohou.

Zdroj: Veolia Energie ČR, a.s.

Přinese nám krize i něco pozitivního?
Energetická krize s sebou dnes přináší celou řadu negativních věcí, zejména zdražování cen energií. Na druhou stranu je s ní spojena i obrovská příležitost. Obrovská příležitost pro nás všechny, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem energie spotřebováváme a zda nemůžeme nějakým způsobem lépe využívat energie tam, kde bydlíme či pracujeme. Měli bychom si uvědomit, že energie jsou opravdu drahé, vzácné a je potřeba s nimi nakládat co nejefektivněji.

I my se snažíme z krize poučit. Díky tomu, že je Veolia globálně působící společnost, jsme schopni se inspirovat, co dělají kolegové v jiných zemích, a přinést ty nejlepší praktiky ať už v energetickém, či vodárenském průmyslu, do České republiky, abychom zákazníkům nabídli ta nejlepší a nejúspornější řešení.