Zdroj: Asset Media

Prodej elektrozařízení už zdaleka není doménou kamenných obchodů, podle odhadů je již téměř 30 % veškerého elektra uvedeno na trh prostřednictvím internetového prodeje. Kamenné obchody a e-shopy se sídlem v České republice jsou velmi jednoduše kontrolovatelné, navíc většina z nich má oblast recyklačních příspěvků řádně vyřešenou.

Problém však nově nastává zejména s rostoucími nákupy českých spotřebitelů u zahraničních e-shopů zasílajících své výrobky do České republiky. Jenže ne vždy mají právě tyto zahraniční e-shopy zajištěno financování zpětného odběru svých výrobků podle platných zákonů. Některé, i poměrně velké zahraniční e-shopy (tj. eshopy se sídlem např. v USA, Číně), dodávají do České republiky už poměrně velké objemy elektrozařízení, aniž by se podílely na financování sběru elektroodpadu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že problém zahraničních e-shopů, které nehradí příspěvky na sběr a recyklaci elektroodpadu, je obzvlášť palčivý u elektroodpadu s negativní ekonomickou hodnotou, protože u tohoto typu elektroodpadu jsou náklady na jeho sběr a recyklaci enormní a nedají se zaplatit ze surovin získaných při recyklaci. 

Zdroj: Asset Media

Nedodržování pravidel má několik negativních důsledků. Jednak je deformován trh, neboť neseriózní zahraniční e-shopy mají neférovou cenovou výhodu oproti solidním prodejcům, kteří příspěvky na recyklaci odvádějí. Druhou negativní externalitou takového chování je nedostatek finančních prostředků na sběr a ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení. Díky obcházení pravidel ze strany zahraničních e-shopů se na trh dostane každý rok podstatně více elektrozařízení, než za kolik je odveden příspěvek na recyklaci. Sebrat se ale musí vše, čeho se chtějí lidé v daném roce zbavit. Bez ohledu na to, jestli byly za veškeré množství elektroodpadu řádně uhrazeny příspěvky na recyklaci. A systém zpětného odběru, který nebude dostatečně financován, není dlouhodobě udržitelný.

Současná legislativa obsahuje zčásti pravidla, jejichž důsledné vymáhání by podobné praktiky zahraničních e-shopů eliminovalo. Bohužel řešení případů s přesahem do zahraničí je pro české úřady značně problematické a nákladné. K řešení by tak mohlo přispět posílení spolupráce kontrolních orgánů jednotlivých zemí v rámci EU či udělení pravomocí celní správě pro kontrolu dovozů elektrozařízení ze zemí mimo EU.

Petr Číhal, obchodní ředitel EKOLAMP