Do barevných kontejnerů rozesetých po celé republice odnesl loni každý obyvatel ČR v průměru 20,7 kilogramu papíru, 13,2 kilogramu plastů, 12,6 kilogramu skla a bezmála půl kila nápojových kartonů. Spolu s kovovým odpadem to dělalo v roce 2017 bezmála 60 kilogramů na obyvatele za rok. Celkově se tak za rok 2017 ve sběrných systémech obcí sešlo více než 632 tisíc tun vytříděného odpadu, spolu s živnostenskými obaly to bylo přes 804 tisíc tun obalových odpadů.

Tříděním šetříme přírodu i primární zdroje surovin

Z celkového množství obalů uvedených na tuzemský trh se jich loni vytřídilo a předalo k dotřídění více než 74 %, ze kterého byly vyrobeny druhotné suroviny pro recyklaci a dalšímu zpracování. Nejvyšší míry recyklace bylo již tradičně dosaženo u papíru, když 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů bylo recyklováno na nový papír nebo dále využito. Dobrých výsledků dosahuje ČR i v třídění a recyklaci plastových obalů, v rámci srovnání zemí EU obsazuje tradičně přední příčky. Celková míra recyklace a dalšího využití plastů dosahuje 69 %. Takto získané druhotné suroviny nahrazují při výrobě primární zdroje surovin, a snižují tak zátěž na životní prostřední. Tříděním a recyklací obalových odpadů jsme loni zachránili skoro 28 km2 přírody,  ušetřili zhruba 2,2 milionu vzrostlých stromů  a podařilo se tím snížit produkci skleníkových plynů o bezmála 870 tisíc tun CO2 vypuštěných do ovzduší. A to není k zahození. 

Zdroj: Asset Media
Každý z nás vytřídil loni téměř 47 kilogramů odpadu, s kovy bezmála 60 kilogramů.

ČR má dobré podmínky pro třídění odpadu 

Podmínky, které máme v ČR pro třídění odpadu vytvořeny, nám mohou leckteré evropské státy závidět. Ke konci roku 2017 měli lidé v celé ČR k dispozici bezmála 354 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Jedno sběrné místo pak slouží v průměru pro 131 obyvatel, což je v konkurenci ostatních evropských zemí velmi dobrý výsledek. Kontejnery se navíc stále přibližují k našim domácnostem.  Loni se průměrná docházková vzdálenost k nim zkrátila o další 4 metry – s vytříděným odpadem musíme tedy ujít v průměru už jen 92 metrů. Kromě klasického nádobového sběru používá řada menších obcí pro sběr odpadů z domácností i pytle – nejčastěji pro plasty, papír, nápojové kartony, případně i kovové obaly. Konkrétní nastavení systému si nastavují samotné obce a města na základě svých možností a rozhodnutí. V různých obcích se tedy může třídění odpadu trochu lišit – vzhledem, počtem i umístěním barevných kontejnerů a nádob, výčtem tříděných komodit, frekvencí svozu, atd. 

Zdroj: Asset Media
7 z 10 vyrobených tun plastových obalů bylo loni recyklováno a dále využito.

Tento systém třídění odpadů pak ještě doplňují sběrné dvory, nebo organizované mobilní sběry. Více informací o třídění a recyklaci odpadu naleznete i na www.jaktridit.cz.