A ocenění na domácích i mezinárodních fórech úspěšně sbírá i její mladší sestra brokolice. Tu družstvo začalo pěstovat před pár lety v reakci na změnu spotřebitelských preferencí i klimatických podmínek, a v současnosti je s produkcí okolo 3 miliónů kusů ročně jejím největším producentem v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě.

Naši cibuli již více jak měsíc mohou čeští spotřebitelé najít na pultech obchodů, ale najdou ji i přímo „u nás ve dvoře“. A jak jsme letos uvedli naši cibuli na veřejnost? První cibuli jsme nejdříve představili našim nejmenším „zákazníkům“ na Dni otevřených dveří pro děti ze základních škol. A pak hned další den na naší “vostré“ párty – Oslavě Všestarské cibule a brokolice, která rozjela svou jízdu 11. září 2021,“ říká předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary Monika Nebeská.

Zdroj: Zemědělské družstvo Všestary

Na Oslavě Všestarské cibule se opět sešlo fantastické publikum, herci a pěvci. Zpívalo se a tančilo. Nádhernou atmosféru doplnil i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. „Byli tam všichni, kdo se chtěli smát a žít fantastický den. Nešlo nám o akci zaměřenou čistě jen na propagaci cibule, chceme podporovat povědomí veřejnosti o kvalitě českých produktů obecně,“ vysvětluje Nebeská.

Vizí managementu Zemědělského družstva Všestary je podnik, který je silný, stabilní a dlouhodobě udržitelný. „Chceme stát na třech pilířích udržitelnosti – udržitelnosti ekologické, ekonomické i sociální. Je pro nás důležité nejen ekonomicky profitovat, ale zajišťovat také spokojenost našich zaměstnanců, jejich rodin a místní komunity. Naší činností spoluvytváříme ráz krajiny, ovlivňujeme místní ekosystém, životní a sociální podmínky v regionu – proto je pro nás důležité být v souladu s přírodou i lidmi, protože bez ní a bez nich by naše podnikání nebylo možné. Společně tvoříme zítřek, protože nás zemědělství baví,“ pokračuje Monika Nebeská, kterou letos Magazín Forbes zařadil do žebříčku Nejvlivnějších žen Česka.

Zdroj: Zemědělské družstvo Všestary

Je to pro mě obrovská čest, kterou vnímám především jako poctu českému zemědělství a všem, kteří v tomto oboru obětavě pracují. Myslím si, že zvláště v době koronavirové krize se ukázalo, jak důležité odvětví to je. Proto potlesk a poděkování patří především mým kolegům a všem ostatním zemědělcům. A doufám, že i tato cena svým dílem přispěje k naplnění cíle, který vnímám jako svůj osobní úkol – tedy ke zviditelnění českého zemědělství, kvality českých zemědělských produktů a významu lidí, pracujících v zemědělství, pro celou společnost,“ zdůrazňuje předsedkyně představenstva.

Zdroj: Zemědělské družstvo Všestary

Monika Nebeská, která byla už vloni oceněna výjimečným titulem Lady Pro 2020, je současně aktivní členkou řady profesních zemědělských organizací a sdružení, mimo jiné představenstva Okresní agrární komory v Hradci Králové či rady evropské platformy European Landowners Organization. „Výhodou profesních organizací je, že je tvoří lidé, kteří v zemědělství pracují, jeho problémům rozumí a jsou schopni korigovat někdy ne zcela smysluplná rozhodnutí úředníků „od stolu“. Chci na těchto úrovních podporovat propojení teorie s praxí. Úředníci od stolu určují pravidla a vydávají nařízení, která jdou často proti zdravému rozumu. Dlouhodobě se zajímám o ochranu životního prostředí a jsem přesvědčená, že je zájmem každého z nás. Nemám ale ráda výkřiky do tmy, že za všechno můžou zemědělci. Je třeba před vydáním nějakého úředního rozhodnutí diskutovat s lidmi z oboru o jeho dopadech,“ říká.

Podle Moniky Nebeské je až alarmující, že k řadě strategií chybí posouzení dopadů – jaký faktický vliv budou mít opatření nejen na ekologii, ale také na sociální a ekonomické podmínky obyvatel Evropy. „Myslím, že v tom je role profesních organizací a že ji plní dobře,“ dodává předsedkyně představenstva Monika Nebeská.

Zdroj: Zemědělské družstvo Všestary