Pro dopravu v Přerově jde o významnou událost, z které mají užitek nejen řidiči, ale hlavně 40 tisíc obyvatel statutárního města. O stavbu vnitřního průtahu městem usiloval Přerov dlouhá léta. Stavba odstartovala před dvěma lety. Díky otevření nové komunikace došlo k výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průtahu městem z 3,7 km na 2,9 km.

Trasa průtahu na začátku úseku prochází areálem firmy Juta a.s., a to v těsné blízkosti pivovaru. Pak čtyřpruhová komunikace prochází podél autobusového nádraží a napojuje se na stávající Tovární ulici, která byla zrekonstruována. „Tady jsme původní konstrukci vozovky nahradili novou. Dále jsme upravili uliční profil na odpovídající šířkové uspořádání spolu s odbočovacími pruhy, zmodernizovali inženýrské sítě a provedli také související úpravy ploch stávající zeleně a chodníků,“ popisuje mluvčí Skupiny VINCI Construction CS Iveta Štočková. V úseku od křižovatky Tovární–Denisova prochází trasa průtahu přes původní parkoviště před obchodním domem, za kterým se napojuje na silnici III/04721, už v dvoupruhovém uspořádání.

Po loňském zprovoznění estakády nad železnicí se jedná o další modernizaci silnice I/55, která přinese zlepšení trvale špatné dopravní situaci v Přerově. Tu by definitivně měla vyřešit dostavba dálnice D1, která v tomto úseku bude totožná s D55 a bude sloužit jako obchvat města. Ani po jeho dokončení ale neztratí průtah silnice I/55 svůj význam, zůstane hlavní sběrnou komunikací města.