Do telekomunikací přišla z finančního prostředí (zkušenosti z PwC, KPMG, GE), v O2 a následně v CETINu měla nejdřív na starosti právě oblast financí a investic, ale posléze vedla projekt FTTH (zavádění optiky). Nyní je ředitelkou obchodu v oblasti služeb pro masový trh. Ze své pozice má na starosti nejen prodej, ale také produktový management, marketing a také zvyšování zákaznické spokojenosti. 

Za poslední dva roky došlo v české společnosti, i kvůli covidu, k největší akceleraci v digitalizaci vůbec. Co to znamená pro CETIN jako pro největší infrastrukturní společnost? Jak se tato celospolečenská akcelerace projevila ve firemní praxi?
V prvním momentě se to projevilo ve skokovém nárůstu provozu - během pár dnů o dvacet procent. Vidíme také větší nárůst v počtu zákazníků, kteří žádají o stabilní internet, protože ho potřebují pro práci z domu nebo pro školu. Přece jen, když měli buď nižší rychlosti nebo nestabilní připojení, tak jim to jednoduše nestačilo. 

Jste ředitelka zodpovědná za obchod pro masový trh. Mohla byste vysvětlit lidem, kteří CETIN neznají, jak funguje? Co CETIN nabízí a komu to nabízí? Proč by internet od CETINu měl být stabilnější než internet, který nabízí někdo jiný?
CETIN je velkoobchodní infrastruktura pokrývající 99,6 procenta populace České republiky. Stavíme a provozujeme infrastrukturu pro mobilní síť,  nabízíme infrastrukturu pro datové služby pro korporátni trh a pro nejširší rezidentní trh nabízíme internet po metalickém nebo optickém kabelu. Naši primární zákazníci jsou operátoři. Proč by měl být internet od CETINu stabilnější? Protože pro přenos využívá kabel a nedochází k přenosu vzduchem. Tím pádem se eliminují všechny rušivé elementy, jako je bouře, déšť nebo sníh. 

Ale spousta lidí má doma wifi.
Domácí wifi je něco jiného, než wifi jako přenos internetu od poskytovatele domů. My poskytujeme zákazníkům kabel až do zásuvky. To znamená, že po zásuvku je přenos kvalitní a neovlivňuje ho extrémní počasí. Domácí wifi je to, proč WiFi jako takové vzniklo. Pro pokrytí vnitřních prostor. Jen je potřeba, aby zákazník měl kvalitní koncové zařízení (modem, router) a zároveň vyladěné frekvence, na kterých domácí wifi používá. Nejhorší, co se může stát, je, že bydlíte v domě, kde žije padesát nájemníků, a domácí wifi se navzájem ruší. 

Zmiňovala jste optickou nebo metalickou variantu. Jaký je v tom pro běžného uživatele rozdíl? Čeho je více? Co je důležitější?
V současnosti tam rozdíl není, jelikož i na metalické síti jsme schopni poskytovat rychlost 250 megabitů za sekundu zhruba pro dva miliony domácností. To na standardní využití internetu stačí. Stačí to i na poskytování internetu pro domácí vyučování, home office nebo televizi. Pro budoucnost je ale správné médium optika. Ta je to finální řešení. V současnosti optickou síť budujeme. Do konce roku plánujeme mít připojeno zhruba 240 tisíc domácností. V programu budeme pokračovat i dál. Náš plán je připojit minimálně 1,2 milionů přípojek v rámci střednědobého období. 

Není to tak, že CETIN s budováním optiky tak trochu zaspal? Je tady spousta jiných operátorů, kteří optiku budují už delší dobu. 
To tak může na první pohled působit, ale na druhou stranu, pokud bychom se od začátku orientovali jen na výstavbu optiky, která je extrémně složitá a časově náročná, tak bychom nemohli zákazníkům poskytovat takové rychlosti, jaké jim aktuálně poskytujeme. Nejdříve jsme museli udělat takový „půlkrok“, tedy zásadně zrychlit a zmodernizovat metalickou síť. To se nám podařilo. Jak jsem říkala, aktuálně má dva miliony domácností dostupné rychlost 250 megabitů za sekundu a více než 70 procent domácností má připojení 100 megabitů a více. To byl program zkvalitňování sítě. Už byl ukončen, dokončují se jen poslední lokality. Následně jsme se mohli začít plně orientovat na výstavbu optiky.

Jak se dostanou k optickému internetu lidé na vesnicích, mimo velká města? Ve velkých městech staví více operátorů, ale co na vesnicích? 
Na vesnici je výstavba ekonomicky méně rentabilní, ale i tak je několik možností. První možnost je, že se CETIN zúčastnil dotačního programu EU na pokrývání „bílých míst“. Ze čtyř vyhlášených kol jsme se úspěšně přihlásili do tří. Díky tomuto programu budeme schopni připojit desítky tisíc domácností v nejodlehlejších vesnicích. Druhou možností je nadzemní optika, kterou jsme začali stavět v letošním roce. Je to celkem úspěšný projekt. Zákazníci na vesnicích mají zájem o optiku, jelikož si váží kvalitního připojení. My ho tam díky našim sloupům umíme dovést.  

Co přesně znamená nadzemní optika?
To znamená, že máme v dané obci metalické vedení, které vede po sloupech, které jsou vlastněné CETINem. V rámci obnovy sítě na sloupy sítě pověsíme optický kabel, který je velmi tenký, a metalické vedení poté sundáme. Na sloupech tak zůstane viset pouze optika. 
Třetí možností je spolupráce obce s CETINem. V rámci budoucích plánů výstavby objíždíme jednotlivé obce nebo jejich seskupení. Hledáme způsob spolupráce tak, abychom eliminovali rozkopání obce a našli synergie. Například v případě, že se dělá rekonstrukce chodníku nebo nějaká jiná podobná výstavba v obci, můžeme udělat tzv. připoložení naší sítě k dané výstavbě. 

Dá se toto dělat z Prahy? Není to doména malých místních operátorů? 
Je pravda, že regionální znalost je extrémně důležitá, proto jsme v CETINu vytvořili tým, který má regionální působnost. Jsou to taková „tykadla” do jednotlivých regionů. Zároveň je ale CETIN společnost, která má celorepublikové působení. Máme v jednotlivých regionech tzv. regionální týmy, které se skládají nejen z obchodníků, ale i z techniků. Regionální tým je zodpovědný za spolupráci v daném regionu. Má lokální znalosti a informace a dokáže je přenést i do Prahy.

V souvislosti s výstavbou se říká, že v České republice je těžké cokoli postavit, jelikož je tady velká byrokracie. Je to tak? Dá se s tím něco dělat? Pomohlo by nejen CETINu, ale i ostatním, co něco podobného budují, kdyby se to změnilo? 
Ano. Bohužel je to tak. Když chceme něco postavit ve větším městě, tak nám trvá získat všechna povolení k výstavbě až 24 měsíců. Když je to menší město tak 18 měsíců. To je extrém v porovnání například s Německem, tam mají termíny pro získání povolení maximálně do cca šesti měsíců. To je obrovský rozdíl. Když jsme na vesnici a je zájem o spolupráci ze strany obce, tak se doba může zkrátit  až na devět měsíců. I tak, pokud se dostanete do realizační fáze po těchto devíti měsících a nastane období zimy, tak se to natáhne ještě do dalšího roku. Průměrná výstavba optiky se může táhnout od dvou do čtyř let, protože vám město nedovolí rozkopat celou čtvrť. Dostáváte výkopové povolení postupně, takže to může být klidně i pět nebo šest let.

Proč to jinde jde a u nás ne? Je to legislativou nebo nedostatkem lidí? Kde to drhne?
Potřebovali bychom zjednodušení povolovacího procesu.  S povolovacím procesem v režimu stavebního zákona se potýkají všichni, kteří chtějí něco stavět. To je známá věc. 

Bude do budoucna internetové připojení základní lidské právo? 
Myslím, že s ohledem na digitalizaci státní správy, komunikaci s úřady a bankou ano. K tomu všemu internet potřebujete. 

Jak se proměnil obor telekomunikace a jak vypadá jeho budoucnost? Kromě toho, že je čím dál důležitější pro lidi. Jak to vypadá uvnitř, když v něm člověk pracuje delší dobu? 
Já pracuji v telekomunikacích více než deset let a za tu dobu musím říct, že je to obor, kde se člověk nenudí. Začala jsem spolupracovat na vyhodnocování roll-outu 3G sítí, pak přišlo LTE, respektive 4G. Dnes jsme už ve fázi, kdy spouštíme 5G. U pevné sítě jsme nejdřív dělali na modernizaci metalické sítě, což znamená její výměnu na co nejdelší části vedení za optickou, tzv. „optika do kabinetu“. Teď pracujeme na výstavbě optiky až domů. Jsou to extrémně zajímavé projekty.

Říkala jste, že během přenášení dat se průběžně zvyšuje spotřeba. V souvislosti s covidem se zvýšila skokově. Jak se to projevuje na ceně, kterou podnikatelé nebo domácnosti za internet platí?
Bohužel, z pohledu operátorů, je v České republice stav takový, že jsou ceny či hladina cen fixního internetu extrémně nízké. To znamená, že když došlo skokově k navýšení spotřeby dat, tak ti, kteří mají fixní internet a mají připojení po kabelu a kteří tedy neplatí za mobilní spotřebu dat, vyšší spotřebu v ceně nijak nezaznamenali. Nedošlo k žádnému většímu navýšení z důvodu vyšší spotřeby nebo covidu.

Je toto udržitelné v době, kdy se přenosové kapacity zvyšují z důvodu aplikací, jako je Netflix, televize po internetu nebo streamování?
O tom se hodně diskutuje, jelikož tyto aplikace jsou velmi náročné na přenos dat. Jsou to právě velké internetové nebo technologické firmy, které generují zisk z obsahu, který se přenáší internetem. Avšak na operátorech, resp. na infrastrukturních společnostech, je, aby investovali do telekomunikační infrastruktury a byli schopni přenést zvyšující se provoz. Když se vrátím k otázce, tak si nemyslím, že je to udržitelné. Bude se to muset otevřít a řešit.

Naši čtenáři si spíš přečtou, že telekomunikační služby jsou drahé, ale vy tvrdíte, že připojení k pevnému internetu je naopak levné. V tom je nějaký rozpor.
Je nutné v České republice rozlišovat mobilní a fixní služby. Když se podíváme na fixní služby a porovnáme je v rámci Evropy, tak platí to, co jsem říkala, že je připojení velmi levné. Ale když se podíváme na mobilní služby a na ceny za mobilní data, tak tam je samozřejmě situace odlišná.

S tím, jak se mění telekomunikační obor, jak se mění CETIN? Roste?
CETIN vznikl v roce 2015, když jsme se oddělili od O2. Tehdejší generální ředitel Petr Slováček říkal, že jsme takový větší start-up. Bylo mnoho funkcí, které CETIN neměl a které jsme museli vybudovat. Zároveň došlo v té době k několik insourcingům (původní externisté se stali přímou součástí firmy), což znamená, že počet zaměstnanců se za posledních sedm let téměř zdvojnásobil. Museli jsme se naučit fungovat jako samostatný subjekt. Už jsme nebyli jen technická divize operátora, ale stala se z nás samostatná firma. To jsou asi největší věci, které se udály.

Když se podívám na stránku vedení CETINu, tak jste tam dvě ženy z asi 15. Jaké je to být ženou ve vedení telekomunikační firmy s ohledem na to, že jde o spíše mužský obor?
V CETINu i v jiných telekomunikačních firmách je standardně dostatek žen v oblastech, jako jsou finance, HR nebo obchod. Tam si myslím, že podíl žen oproti mužům není výrazně nižší. Samozřejmě, když se podíváme mezi techniky, tak tam jsou ženy mnohem méně často. Máme sice kolegyni, která vede tým expertů v divizi rozvoje, ale je to pouze světlá výjimka. Co se týče ženy ve vedení jakékoliv firmy, tak jsou tam nároky na to, aby rozuměla tomu, co dělá. Musí se dokázat ponořit do technických věcí, nemůže jít po povrchu a říkat, že ji to vůbec nezajímá. Žena pak není partnerem do diskuze, ani technikovi, ani manažerovi, respektive řediteli na protistraně. Totéž platí samozřejmě i pro muže, ale ženy to musí víc dokazovat.

Z toho, co říkáte to není o nějaké polarizaci na lince muži a ženy, ale spíše obecnější znalosti versus ryze technologické znalosti.
Ano.

Vy máte primárně ekonomické vzdělání a také zkušenosti z oblasti financí, nikoli z telekomunikací. Jak bylo těžké se do tohoto oboru zapracovat a ponořit?
Já jsem se poslední dva roky na vysoké školy posunula více do IT v rámci finančních institucí. Takže jsem už na vysoké škole měla větší afinitu k technologiím nebo k IT. Když jsem ale nastoupila, tak jsem byla absolutně praxí nepolíbená. V telekomunikacích se pohybuji už deset, jedenáct let a důležité je, že mě to baví. Nejdůležitější totiž je, že když se chcete učit v CETINu, tak kolegové jsou ochotni si s vámi sednout a klidně třikrát vám něco vysvětlit, například jak vypadá topologie sítí, jak fungují jednotlivé elementy nebo komponenty. Já jsem měla dlouhou dobu na starosti investice v rámci CETINu a předtím i v O2. Když chcete schvalovat investice nebo připravovat investice na schvalování, tak tomu musíte rozumět, jinak se to nedá.

Jakým způsobem vytváří CETIN podmínky pro ženy, když je to tradičně firma, kde výrazná většina zaměstnanců byli muži? Mají ženy v CETINu šanci možnost přizpůsobit práci a skloubit to např. s péčí o děti, kterou řeší ve valné většině případů více než muži?
V CETINu není ucelený program, který by říkal: “Jste žena, tady se zařadíte a máte nárok na toto a toto.” Na druhou stranu CETIN je zaměstnavatel, který je flexibilní. Pokud vidí na straně ženy zájem, tak dává prostor, aby žena například mohla mít částečný úvazek nebo nějakou formu home office, pokud to potřebuje. Stejně tak v případě studentů - nebo třeba otců, kteří jsou s dětmi sami. 

Jak odpočíváte? Co je vaše představa načerpání síly?
Určitě ideálně offline, jelikož běžně jsem 24 hodin na mobilu. Nejlepší způsob je knížka, když toho mám moc v práci, tak nějaká jednoduchá. Taky čas strávený s rodinou, s dcerou. Když trávíte čas s dítětem, které je bezprostřední, tak si okamžitě vyčistíte hlavu.

Berete si práci domů? Lidé na vyšších pozicích to tak běžně mívají. Dá se to vůbec odstřihnout?
Ano, beru si práci i domů. Musela jsem se ale naučit ji vypnout. Mám hodně málo času, když přijdu domů, takže musím v tu chvíli vypnout práci a věnovat se rodině. Alespoň dvě, tři hodiny, než jde dcera spát, pak můžu opět práci zapnout. Jinak se to nedá. Dítě pozná, že jsem myšlenkami jinde a ptá se, nad čím přemýšlím a co dělám. To nefunguje.

Umíte si představit dovolenou někde úplně bez signálu?
Ano, už jsem to i zažila. Bylo to dávno, tak osm let dozadu. Byli jsme na jednom ostrově v Chorvatsku a šli jsme na opačnou stranu, než je turistická zóna. Nebyla tam elektřina, měli jsme jen generátor a dvě hodiny denně jsme si mohli svítit a zapnout lednici. Nedal se tam ani nabíjet mobil. Po dvou dnech se mobil vypnul a dva týdny jsem ho nemohla zapnout. Bylo to úžasné. 

Díval jsem se na webu CETINu, že boxujete. 
Teď momentálně ne, ale jinak ano. Dělala jsem thajský box. Nejprve to byl nejrychlejší způsob, jak se naučit prvky sebeobrany, a pak mě to chytlo. Používala jsem to jako způsob, jak se odreagovat. Když boucháte do pytle a makáte, tak na konci vás zaplaví endorfiny a nic vás netrápí.

Jste v práci spíše cholerik nebo kliďas? 
Asi nejsem úplný cholerik, že bych tady zvyšovala hlas, ale jsem člověk, který má vysoké nároky a vytváří vysoký tlak. 

Co vás naopak v práci vždy nejvíce potěší?
Když vidím, že lidé dělají něco sami proaktivně a není to o tom, že je stále někam tlačím. Nebo jde člověk jen po chodbě, uvidí problém, zvedne ho a proaktivně ho vyřeší. To potěší.