Vědomosti jsou největší zbraní

Ohromnou výhodou současné doby jsou nekonečné možnosti, s nimiž přichází manažerské vzdělání. To se přirozeně nehodí pouze pro jedince vykonávající tuto konkrétní činnost, ale benefitovat z něj budou všichni podnikatelé, představitelé různých společností, obchodníci, právníci, koučové a spousta dalších představitelů nejrůznějších oborů.

Faktem totiž zůstává, že dříve či později se každý z nás začne ve svém odvětví setkávat s plíživou stagnací, jejíž překonání je důležitým kritériem pro dosáhnutí většího úspěchu. Klíčem k tomuto kroku je samozřejmě získání nových vědomostí, vyzkoušení zajímavých metod přístupu k jednotlivým problémům a předběhnutí vaší konkurence. Nemusíte přitom cestovat po celém světě a pomalu sbírat zkušenosti, jelikož vám stačí profesionálně sestavené studium MBA.

Moderní vzdělávací program

Někteří z vás možná neví, co je zač výše zmíněné MBA (Master of Business Administration). Jedná se o stále populárnější online kurz, jehož úkolem je vám v rozmezí šesti až dvanácti měsíců vštěpit nejnovější poznatky týkající se marketingu, projektového řízení, finančního managementu, plánování a strategie, práva v podnikání, typologie zákazníků a dalších kriticky důležitých vědomostí.

MBA online lze začít studovat naprosto kdykoliv, takže nebudete limitováni svými povinnostmi. Celým procesem vás provedou špičkoví lektoři, přičemž samotné získání finálního titulu opravdu není samozřejmostí. Každý výukový blok musí totiž být zakončený postupovou prací či případovou studií. Těšit se můžete i na vypracování a obhajobu závěrečné prezentace. Díky těmto krokům má získaný certifikát velkou váhu ve světě vysoce postavených podnikatelů a zaměstnavatelů.

Není titul jako titul

Velká prestiž celého programu je umocněná i mezinárodními certifikacemi, mezi něž se řadí potvrzení od evropské akreditační organizace EAOBS, mezinárodního uskupení IASBE a největší asociace managementu založené v roce 1936 s názvem Academy of Management. Všechny tři subjekty udělily provozovatelům probíraného programu své požehnání.

S tím se ovšem pojí určité povinnosti, které kladou nároky na potenciální studenty. Přijati tak mohou být pouze jedinci, kteří mají vystudovaný minimálně bakalářský obor. V některých případech lze sice požádat o výjimku, ale budete muset doložit čestné prohlášení o manažerské praxi. Výhodou je však fakt, že se nemusíte bát žádných přijímacích zkoušek.

Jak se zúčastnit?

Na závěr vás bude zajisté zajímat i cena celého kurzu, protože i tato oblast může být pro někoho rozhodujícím faktorem. Celý proces vás vyjde na 67 000 Kč, přičemž čerství absolventi vysokých škol získají slevu 20 000 Kč. Za danou částku získáte přístup k individuálním konzultacím s lektory, kompletnímu studijnímu materiálu, možnosti navštěvovat akce a další aktivity pořádané touto společností, stejně jako finálnímu vystavení MBA diplomu v českém i anglickém jazyce.

Pokud nechcete investovat takové množství peněz najednou, určitě vás potěší možnost zaplacení školného ve dvanácti splátkách. Podívejte se na internetové stránky cibe.cz, pročtěte si veškeré informace a rozhodněte se sami, zdali je to ta správná cesta pro vás.