Nejsnazší cestou, jak doma začít využívat energii ze slunce, je instalace fotovoltaických panelů, jejichž elektřina vám pak ohřívá vodu v bojleru. Tyto systémy jsou jednoduché a relativně levné. Vážní zájemci pak mohou uvažovat o pořízení hybridní solární elektrárny, která zvládne zásobovat elektřinou většinu spotřebičů v domě.

V České republice za plného slunečního svitu dopadá na 1 m2 povrchu zhruba 1 kW energie. Tak proč jí alespoň část doma nevyužít? S ekonomickou návratností solárních systémů navíc mohou výrazně pomoci dotace.

Fotovoltaický ohřev vody – nejjednodušší cesta k využití energie ze slunce

Solární systém pro ohřev vody pomocí fotovoltaických panelů může zabezpečit velkou část spotřeby teplé vody domácnosti. Na střechy rodinných domů se nejčastěji instalují domácí solární elektrárny o výkonu 2 až 8 kWp, elektřina pak za pomoci regulační elektroniky napájí topnou spirálu v bojleru. Dobře navržený systém po ohřev vody s fotovoltaickými panely dokáže zabezpečit i tři čtvrtiny roční spotřeby vody běžné domácnosti. Výhodou těchto systémů je jednoduchá instalace, se zřízením fotovoltaiky vám navíc může pomoci i váš distributor energie.

K instalaci je obvykle potřeba dostatečně velký a nezastíněný prostor na střeše. Optimální střecha pro fotovoltaické panely je orientovaná na jih. Lze ovšem využít technologii umožňující umístění panelů na dvě světové strany, a to východ a západ. Pro solární panely je také důležitý sklon – doporučuje se 35 °. Pokud zvažujete pořízení fotovoltaických panelů, využijte finanční příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám. S vyřízením dotace vám může pomoci i váš dodavatel energie, například E.ON nabízí komplexní služby zajištění fotovoltaické instalace na www.fotovoltaikabezstarosti.cz.

Hybridní solární elektrárna zvýší vaši energetickou nezávislost

Hybridní solární elektrárny se nepřipojují k distribuční síti, ale samotný dům k síti připojen je a v případě potřeby z ní může elektřinu odebírat. Jde tedy o ostrovní solární elektrárnu zálohovanou pomocí klasické distribuční sítě. Tato elektrárna se neobejde bez hybridního střídače, který řídí všechny toky energie v domě. Hybridní solární elektrárna většinou obsahuje fotovoltaické panely jako zdroj energie, měnič stejnosměrného napětí na střídavé 240 V / 50 Hz (střídač) a též akumulátor. Ten je velmi důležitý, protože vyrovnává rozdíly mezi výrobou elektřiny ze slunce (přes den) a spotřebou (obvykle večer).

Tato solární elektrárna vám umožní napájet téměř všechny elektrické spotřebiče v domě a výrazně tak snižuje vaše výdaje za energie a zároveň zvyšuje energetickou nezávislost. Počítat ale musíte s náklady na střídač i akumulátory.

Zdroj: E.ON

Tepelnou energii zajistí solárně-termické kolektory

Posledním zmíněným zařízením, které zpracovává solární energii, jsou solárně-termické kolektory. Nejčastěji se používají k ohřevu vody, ale sloužit mohou i k přitápění. Vhodné jsou také pro ohřev vody v bazénu. Hlavní výhodou termických solárních kolektorů je nižší cena a ve srovnání s fotovoltakými panely i menší nároky na plochu.