„Není. Tmavou barvou totiž vzniká větší teplotní namáhání fasády a dochází k jejímu přehřívání. U zateplených fasád navíc dochází k rozpínání povrchu fasády kvůli teplotním výkyvům a vlivem UV záření i k velmi rychlé degradaci povrchu fasády. V důsledku těchto nepříznivých vlivů vznikají ve fasádě mikro trhlinky, do kterých vnikají různé mikroorganismy. Ty pak zhruba po 3–5 letech na fasádě tzv. ‚vykvetou‘, a tím vzniká špinavá fasáda“ upozorňuje Jan Procházka, vynálezce a majitel českého patentu pro technologii FN NANO®.

A co následuje? Stále se opakující omývání fasády, až se její povrch jednou zcela zničí… Existuje ale řešení. Kdo se chce vyhnout tomuto stále se opakujícímu koloběhu, může využít poznatků moderní vědy a na svou fasádu aplikovat jako poslední vrstvu nano nátěr, který na ní vytvoří ochranný nano štít a změní běžnou fasádu na fasádu samočistící.

Nano nátěr ušetří vaše nervy, váš čas i peníze
Na trhu jsou různé produkty, ale jen jeden je vyzkoušen 10 let v reálných povětrnostních podmínkách a proto garance 10 let na jeho funkčnost nevychází z laboratorních podmínek, ale opravdových staveb. Tato garance vám zajistí, že vaše fasáda zůstane dlouhodobě čistá a nebude napadena mikroorganismy, které pak způsobují její černání anebo zelenání. Kromě toho odcloní téměř ze 100 % UV záření, čímž zabraňuje degradaci povrchu, ochladí její povrch, sníží náklady na používání klimatizace, udrží barevný vzhled pastelových odstínů barev a prodlouží její životnost.

Tuto garanci na technologii FN NANO® si výrobce může dovolit nejen díky různým českým, evropským i světovým certifikátům a osvědčením, ale i dlouholetou praxí, která přesahuje více než 15 let.

 „Zdá se to jako neskutečný marketingový trik, ale jedná se o český patent, který je registrován na všech hlavních světových trzích. Kouzlo jeho účinku je v pojivu, které vytlačí nano krystalky oxidu titaničitého na povrch. Ty jsou pak připraveny (s pomocí fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza) likvidovat a rozkládat všechny mikroorganismy, které se dotknou jejich povrchu. Jedná se pouze o využití a zrychlení přirozeného procesu, který se běžně v přírodě odehrává,“ vysvětluje Jan Procházka.

    Zdroj: KESSL spol. s.r.o.                                     

Struktura nano nátěru FN NANO® pod elektronovým mikroskopem a znázornění krystalků vytlačených pojivem na povrch.

Schéma fotokatalýzy v přírodě     

 Zdroj: KESSL spol. s.r.o.

V současné době je na trhu více produktů, které využívají oxid titaničitý (TiO2) pro jeho čistící vlastnosti. Fasády ošetřené těmito přípravky a nátěry vydrží déle čisté než ty neošetřené. TiO2 je v těchto produktech však velmi malé množství a krystalky jsou obaleny pojivem, takže se jich na povrch dostane velmi málo, aby mohly působit tak, jak přirozeně umí.  V nanonátěrech FN NANO je množství TiO2 mnohonásobně více, navíc vně pojiva, takže výsledek je mnohem lepší.

Vaše fasáda domu zůstane dlouhodobě čistá a jako benefit vám bude čistit okolní vzduch od škodlivin.

Jak si vytvořit takovou fasádu můžete zhlédnout zde, nebo si ji nechte vytvořit odborníky.  Na výběr máte i mnoho pastelových odstínů barev.

Co vám nátěr FN NANO® zajistí?
- Dlouhodobou čistotu povrchu
- Zabrání napadení mikroorganismy
- Odcloní téměř ze 100 % UV záření
- Ochladí povrch fasády
- Udrží barevný vzhled pastelových odstínů barev
- Prodlouží životnost fasády

Zdroj: KESSL spol. s.r.o.

Pro více informací či cenovou nabídku nás kontaktujte
na telefonu 777 700 685, na emailu slevinsky@kessl.cz
nebo na adrese V Březinkách 185, Otovice

   Zdroj: KESSL spol. s.r.o.