Zdroj: Centrum pasivního domu 
Zdroj: Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu za finanční podpory Jihomoravského kraje rozběhlo pilotní projekt hodnocení energetické náročnosti domů, návrhů možností dosažení energetických úspor a zlepšení stavu obydlí. Odborníci Centra pasivního domu navštívili 10 vybraných domácností ze 47 přihlášených objektů. Hodnotili nejen technický stav budovy a možnosti jejího zlepšení, ale také používání vnitřního vybavení (osvětlení, elektrospotřebičů, hospodaření s vodou atd.). V rámci návštěvy byly doporučeny návrhy na změny, rekonstrukce, úpravy tepelné obálky domu ve spojení s možností financování (včetně využití dotačních titulů), ekonomického odůvodnění navržených řešení a případně způsob realizace v postupných krocích ve smysluplném sledu.

Ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, vysvětluje záměr projektu: „Jako zástupci krajské politiky chceme, aby se lidem v našem kraji žilo dobře, a abychom jim pomohli k lepšímu a zdravějšímu prostředí v krajině i jejich domácnostech."

Realizovaný projekt komentuje Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu: „S ohledem na velikost projeveného zájmu pracujeme na zviditelnění potřeb obyvatelstva a získání dalších investic pro pokračování projektu. V naší republice jsou statisíce podobných domů, které potřebují modernizaci."

Pokud máte i vy zájem o poradenství, zaregistrujte se zde:
www.pasivnidomy.cz/poradenstvi-pro-zdrave-bydleni

Do pilotního projektu se přihlásily různé druhy objektů, malé i velké rodinné domy, bytové domy, postavené před 10, 50 i více než 100 lety. Mezi nejčastější důvody majitelů patřilo rozumné zateplení objektu s využitím obnovitelných zdrojů energie a jeho zmodernizování za přiměřenou finanční investici. K zájmu je přimělo i zvýšení komfortu bydlení (často chladné, studené, vlhké místnosti a určitá míra nepohodlí), zlepšení soužití rodin ve vícegeneračních domech nebo přizpůsobení stavu domu potřebám starších ročníků. Někteří ze zájemců potřebovali poradit s požadavky na nutné stavební úpravy nebo kvalifikovaně nastavit optimální zadání pro stavitele a architekta.

Více informací o pilotním projektu Jihomoravského kraje s poradenstvím Centra pasivního domu najdete na www.pasivnidomy.cz/poradenstvi-pro-zdrave-bydleni.

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s.
Foto: Původní budovy chlévů v rámci zemědělského dvora před rekonstrukcí.

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s.
Foto: Průběh rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu. Autor: KUBUS atelier s.r.o.

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s.
Ukázky povedených rekonstrukcí: Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu. Cena veřejnosti Zelená rekonstrukce soutěže Pasivní dům 2018. Autor: KUBUS atelier s.r.o.

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s.
Ukázky povedených rekonstrukcí: Rekonstrukce řadového rodinného domu v Rozdrojovicích, Jihomoravský kraj. Účastník soutěže Pasivní dům 2018. Autor: Archanti

Zdroj: Tamara Staňková
Ukázky povedených rekonstrukcí: Kompletní rekonstrukce domu z 50. let na Moravě, která plně respektuje původní vzhled budovy a zároveň splňuje všechny standardy moderního bydlení. Vítěz poroty Zelená rekonstrukce soutěže Pasivní dům 2018. Autor: Tamara Staňková