Na vaší klinice prosazujete detailní předoperační vyšetření, které se má uskutečnit s dostatečným odstupem před plánovanou operací. Proč? Nebylo by jednodušší udělat je těsně před zákrokem?

To by samozřejmě jednodušší bylo a pacient by si ušetřil jednu cestu. Tak se také původně postupovalo. Dnešní refrakční a nitrooční chirurgie je však na mnohem vyšší úrovni. Máme možnost řešit téměř jakoukoliv oční vadu včetně těch kombinovaných. Na trhu také existuje celá řada speciálních víceohniskových čoček. To znamená, že dokážeme při výměně čočky zvolit takovou, která umožní pacientovi vidět bez brýlí na všechny vzdálenosti. Takový stav někteří pacienti vlastně nikdy nezažili. Tyto čočky jsou však dražší a často se vyrábějí na míru, což chce čas. Proto je důležité nejprve pacienta důkladně vyšetřit, vysvětlit mu, jaké má možnosti a nechat mu čas na rozmyšlenou, aby si mohl v klidu vybrat, co všechno chce v rámci operace řešit a kolik chce do svých očí investovat.

Oční centrum SOMICHZdroj: SOMICH/archiv

Jak takové předoperační vyšetření probíhá?

V první řadě jde o vyšetření na přístroji, který dopočítá dioptrickou nitrooční čočku. Zjistíme všechny vady i jejich velikost, zmapujeme zakřivení rohovky a případné odchylky. To je nezbytný základ pro plánovanou operaci. Pak následuje podrobná konzultace s očním lékařem. Při té má pacient možnosti vyslechnout si možné varianty řešení svých potíží. Lékař s ním probere všechny detaily i možná rizika  a vysvětlí mu, co je pro něj nejvhodnější vzhledem k jeho konkrétní situaci. Je třeba zdůraznit, že čočka se dnes dá zcela individualizovat a přizpůsobit konkrétnímu pacientovi. Má to svá pro i proti. Například někteří lidé jsou na brýle zvyklí a chtějí je nosit i nadále, takže jim stačí vyřešit třeba jen šedý zákal pomocí základní jednoohniskové nitrooční čočky hrazené pojišťovnou. U některých profesí zas mohou mít některé čočky nepříjemné vedlejší účinky. Nehodí se například pro profesionální řidiče kvůli rozptylům světla ve večerních hodinách. Proto vždy chceme s pacientem nejprve mluvit a poskytnout mu dostatek času, aby se mohl v klidu rozmyslet. 

Když mluvíte o individualizovaných čočkách a čočkách na míru, je to drahá záležitost?

Samozřejmě, že čím specifičtější čočka je, tím je i dražší. Něco jiného je běžně dostupná a ze zdravotního pojištění plně hrazená čočka, která řeší jen šedý zákal, něco jiného je pak speciální torická čočka, která si poradí s astigmatismem a k tomu třeba i s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. V případě specifických požadavků a potřeb se musí pacient na operaci finančně podílet a investice se může pohybovat až v řádu desítek tisíc korun. To hlavní však nejsou jen peníze. Prvotní zákrok, kdy vyměníme pacientovu původní čočku za novou, umělou, je zpravidla relativně jednoduchý a trvá jen několik minut. Pokud by ale z nějakého důvodu nová čočka pacientovi nevyhovovala, vyndat ji znovu z oka a vyměnit za jinou, může být velmi problematické. Čočky dnes dokáží úžasné věci, ale je třeba postupovat individuálně, dát pacientovi čas na rozmyšlenou a dosáhnout stavu, který pro něj bude ideální. Takový výsledek pak stojí za to.

Oční centrum SOMICHZdroj: SOMICH/archivZdroj: Alcon/archivZdroj: Oči jak rys/archivOční centra SOMICH poskytují komplexní oční péči pacientům v Plzeňském a Karlovarském kraji od roku 2004. Zdejší odborný personál se zabývá řešením šedého i zeleného zákalu, odstraněním dioptrií laserovou operací či aplikací nitroočních čoček. Kromě toho také pomáhá pacientům s makulární degenerací, s onemocněním sítnice a sklivce a s transplantací rohovky.

www.ocijakorys.cz
Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů  pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.

Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA
Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHADoc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHAZdroj: SOMICH/archivOční chirurg, odborný garant oční kliniky SOMICH v Karlovarském kraji, spolumajitel oční kliniky a přední český oftalmolog. Specializuje se na mikrochirurgii předního segmentu oka – operace šedého a zeleného zákalu, dále refrakční chirurgické a laserové zákroky, mikrochirurgii rohovky – transplantace, CXL-léčba rohovkového keratokomu a v neposlední řadě na vitreoretinální chirurgii zaměřenou na léčbu onemocnění sítnice a sklivce. V současné době působí také jako přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Aktivně publikuje v odborném tisku u nás i v zahraničí a přednáší na tuzemských i zahraničních oftalmologických kongresech.