Nadcházející chřipková sezóna přidělává vrásky na čele nejen veřejnosti, ale také lékařům. Ti kromě pacientů se závažným průběhem chřipky čelí v nemocnicích stále přetrvávajícímu onemocnění covid-19. Podle odborníků se dá předpokládat, že chřipka bude silnější než vloni a při souběhu s covidem-19 hrozí tzv. dvojitá pandemie. Ačkoliv se jedná o dvě odlišné nemoci, jejich příznaky jsou v mnoha případech téměř totožné. Horečka, bolest celého těla, kašel, únava. Rozeznat je od sebe pouze na základě symptomů je pro laika velmi náročné. A problém mohou mít i odborníci.

Mutace obou nemocí značně mění jejich projevy a bez testu je správná diagnóza téměř nemožná. „Obávám se, že nejen laik tato dvě onemocnění na základě příznaků nerozezná, zejména z důvodu značné různorodosti a proměnlivosti příznaků covidu. Kvůli převažující přítomnosti koronaviru mutace delta se totiž u pacientů typická ztráta čichu a chuti vyskytuje velice zřídka,“ potvrzuje první místopředseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Michal Bábíček.  

Co se však neliší, je léčebný postup obou nemocí v případě nákazy. „V první řadě je nutné se izolovat od ostatních. Je nutné opustit pracovní kolektiv, přestat se účastnit společenských a hromadných akcí a omezit nejužší kontakty v rodině. Důležité je také dbát na zvýšenou osobní hygienu včetně opakované dezinfekce rukou. Ochrana nosu a úst rouškou či respirátorem je také klíčová,“ vysvětluje MUDr. Bábíček. Dodává, že případná komunikace s lékařem musí proběhnout buď telefonicky, či e-mailem. Chřipka i covid-19 jsou vysoce infekční a kvůli přenosu kapénkami je nutná izolace od ostatních pacientů.

Před těžkým průběhem nákazy v obou případech nejlépe ochrání očkování. V dnešní době je dokonce možná vakcinace najednou. „Očkovací látky proti chřipce a covidu mohou být aplikovány v jeden den současně, respektive mezi jejich aplikacemi nemusí být žádný odstup,“ doplňuje MUDr. Bábíček. Včasné očkování podle něj snižuje riziko závažného průběhu nemoci a pravděpodobnost hospitalizace i úmrtí. Vakcína proti chřipce je navíc pro pacienty nad 65 let a chronicky nemocné, které chřipka ohrožuje nejvíce, plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Ideální je aplikovat ji do prosince, tedy s předstihem před vypuknutím epidemie.

Zdroj: Zadavatel.