Zchátralý stav, budovy v areálu nevyhovují stavebně technickým předpisům, nedají se opravit, a navíc ohrožují okolní prostory – právě proto je nutná jejich demolice. Z toho důvodu se obec rozhodla pro komplexní revitalizaci zanedbaného areálu na veřejný prostor s multifunkčním využitím pro obyvatele obce.

Prostor pro menší akce

Část veřejného prostoru po dokončení prací bude sloužit občanům a začnou se tu pořádat různé kulturní akce. Obec myslí i na děti. „Další část tohoto veřejného prostoru bude určena dětem. Chceme jim tu vybudovat dětské hřiště nebo svah pro sáňkování,“ říká místostarosta obce Ladislav Ludvík. Významnou částí se stane místo pro památník, popřípadě více památníků významných událostí v dějinách republiky. „Poslední část prostranství bude vyhrazena pro sběrné místo recyklovatelných odpadů. Součástí je i víceúčelová budova technických služeb obce, kde je umístěno potřebné pracovní a hygienické zázemí pro pracovníky nebo zázemí pro účastníky hromadných akcí na veřejném prostoru,“ vysvětluje místostarosta. Lidé se však nemusí obávat. Sběrné místo je navrženo tak, aby bylo odděleno od veřejného prostranství, a aby hlavně nedocházelo ke vzájemnému rušení.

Aby mohla obec takové místo vybudovat, zažádala o dotaci. Získala dotaci ve výši přes deset milionů korun. Zbylé finanční prostředky půjdou z obecního rozpočtu. O stavbu, která vyjde na necelých 23 milionů korun, se postará stavební firma Videst s.r.o.

Pokud vše půjde podle plánu, mohou se obyvatelé obce na nové prostranství těšit už za dva roky.

 Zdroj: Obec Sadov