Třídění je v ČR samozřejmostí již pro většinu lidí. Cesta s vytříděným odpadem k barevným kontejnerům se stala běžnou rutinou pro 73 % obyvatel. A vytřídíme toho rok od roku více. Loni vytřídil každý z nás v průměru 21,3 kg papíru, 14,1 kg plastů, 13,2 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. A k tomu ještě připočtěme skoro 14 kilogramů kovů. Celkově se tak dostáváme na bezmála 63 kilogramů vytříděného odpadu na každého.

Třídění odpadů je v ČR pohodlné a dostupné

Podmínky, které máme v ČR pro třídění odpadů, nám mohou mnohé evropské národy závidět. Celý systém je totiž velmi komfortní. Kontejnery na tříděný odpad máme už doslova na každém roku, aktuálně je v celé ČR k dispozici více než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadů a průměrná docházková vzdálenost k nim je jen 91 metrů.

A zatímco jinde v Evropě slouží jedno sběrné místo několika stovkám až tisícům lidí, v ČR slouží v průměru jen 124 lidem. To je velmi dobrý výsledek. Pro tříděný sběr je využívána také hustá síť sběrných dvorů a výkupen druhotných surovin. Některé obce ČR pak doplňkově využívají pytlový sběr. 

Ve sběrných systémech obcí se tak loni vytřídilo přes 665 tisíc tun odpadu, více než polovinu z toho tvořily vytříděné obaly.  Spolu s tříděnými živnostenskými odpady to bylo přes 841 tisíc tun obalových odpadů.

Vytříděný odpad v kontejnerech je surovina

Z bezmála 1,2 milionu tun jednorázových obalů uvedených v roce 2018 na tuzemský trh se jich podařilo vytřídit a předat k dalšímu využití a recyklaci více než 71 %. Na odpady vytříděné do barevných kontejnerů je nutné nahlížet podobně jako na nerostné suroviny. Tříděný odpad v kontejnerech je tedy teprve surovinou pro další úpravu formou dotřídění, která probíhá na třídících linkách. Zde se rozhoduje na základě požadavků zpracovatelů, jaké materiály a jaké druhy odpadu budou dotříděny. Z nich vznikají druhotné suroviny pro recyklační průmysl a při dotřídění zároveň složky odpadu, které nejsou pro materiálové využití vhodné. Obecně jsou velmi obtížně recyklovatelné např. měkké kompozitní obaly skládající se z více druhů od sebe neoddělitelných materiálů. U plastových lahví mohou být problematické tzv. shrink sleeves. Překážky představují i materiály obsahující různá aditiva či velký podíl barviv a laminované materiály.  100 % účinnost materiálového využití vytříděného odpadu je tedy u jakékoliv komodity zatím nereálná. 

Zdroj: Asset Media
V ČR máme k dispozici už přes 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.

Tříděním a recyklací odpadů významně šetříme přírodu. Využíváním druhotných surovin při výrobě šetříme přírodní suroviny, nepřispíváme k rozšiřování skládek a chráníme ovzduší. Loni jsme v ČR tříděním a recyklací odpadů zachránili přes 2,2 milionu vzrostlých stromů, to je zhruba 29 km2 přírody. A podařilo se nám snížit produkci skleníkových plynů o bezmála 880 tisíc tun CO2 , které nebyly vypuštěny do ovzduší. Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů najdete na www.jaktridit.cz