Služba hospice je dostupná 24 hodin denně, víkendy a svátky nevyjímaje. Multidisciplinární hospicový tým dojíždí za pacienty a jejich rodinami, které zaškolí, jak o svého nemocného blízkého vhodně pečovat a ulevit od nejrůznějších bolestí a neduhů. Zajistí též bezplatné zapůjčení pomůcek usnadňujících péči, jako je automatické polohovací lůžko nebo koncentrátor kyslíku.

Finančně náročná je nejen vlastní péče odborníků a cestování za pacienty do jejich bydliště, ale i specifické přístrojové vybavení. To mnohdy zůstává přímo u klientů v domácnostech a pomáhá jim bez utrpení zvládnout závěrečné etapy jejich života. Fungování hospicové služby umožňují mimo jiné sponzorské dary. Ty už několik let přicházejí i od firmy FCC.

Jedním z podobných zařízení je i organizace Sdílení, která již 16 let poskytuje svoje služby v Telči, Třešti, Dačicích a v okolí těchto měst. Od podzimu loňského roku má novou pobočku v Dačicích. K půjčovně zdravotních a kompenzačních pomůcek a poskytování sociálního poradenství postupně přibylo fungování odlehčovací služby včetně mobilní hospicové péče. Následovalo spuštění domácí ošetřovatelské péče. Zdravotníci a pečovatelky pomáhají starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce se svou rodinou. Sdílí s lidmi období, kdy potřebují péči druhých.

„Naše organizace by se neobešla bez podpory dárců. Ačkoliv získáváme finanční prostředky ze státních zdrojů a od pojišťoven, přesto si každým rokem sháníme 2 miliony korun sami. Pořádáme benefiční akce, oslovujeme individuální i firemní dárce, píšeme žádosti nadacím. Naší snahou je, aby byly naše služby dostupné všem, kteří chtějí závěr života prožít mezi svými blízkými,“ říká Michaela Čeřovská, ředitelka o.p.s. Sdílení. „Dar od společnosti FCC je v současnosti obzvláště vítaný. Velice si této štědré podpory vážíme a máme z ní velikou radost.“

„S podporou hospicové péče jsme neváhali. Snažíme se pomáhat v každém regionu, kde působíme, a třeba naše počínání bude inspirací pro další dárce,“ vysvětluje Radim Kolář, regionální manažer obchodu FCC – jedné z nejvýznamnějších tuzemských firem zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb.

„Hospic Sdílení pomáhá klientům v Dačicích, Telči a okolí. Taková zařízení často bývají trochu stranou zájmu veřejnosti i sponzorů, jejich práce a pomoc je přitom zcela nedocenitelná,“ říká místostarosta města Dačice Jiří Baštář. „Firmu FCC známe jako svého dlouhodobého obchodního partnera. Jejich podpora hospice Sdílení, díky které se dalším lidem v regionu dostane pomoci, nás nesmírně potěšila,“ dodává pan místostarosta.