Už jen do konce listopadu mohou občané Brna v celoměstském hlasování rozhodnout, jaké projekty město Brno zrealizuje. A jakých sedm projektů bylo z Dáme na vás tento rok dokončeno? 

Mezi nejnovější patří projekt s názvem Děti patří na hřiště, v rámci kterého bylo vybudováno nové dětské hřiště s dřevěnými prvky, místo na workout a byla prodloužena a rozšířena dráha pro BMX kola. „Je to možnost naučit děti od útlého věku chodit ven sportovat a bavit se s kamarády,” uvádí pan Jaroslav Kovařík, navrhovatel projektu. 

BMX Nový LískovecBMX Nový LískovecZdroj: Statutární město Brno

Od září je v provozu Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích. Cílem navrhovatele Radka Hlaváčka bylo vytvoření místa, které by obsahovalo nejen hrací prvky pro děti, ale také místa pro společné setkávání rodin, což se bezpochyby podařilo.

Bzzzukot ŽideniceBzzzukot ŽideniceZdroj: Statutární město Brno

Za zmínku určitě stojí i Industriální naučná stezka u řeky Svitavy, kde se návštěvníci stezky mohou na 11 panelech umístěných podél řeky seznámit s brněnskou průmyslovou historií. „Naučná stezka může napomoci k oživení Svitavského nábřeží a obeznámí návštěvníky s bohatou historií posvitavské výrobní zóny,” zdůvodňuje přínos projektu navrhovatelka Olga Strublová. 

Industriální stezkaIndustriální stezkaZdroj: Statutární město Brno

V létě proběhly první kulturní produkce v nově oživeném přírodním amfiteátru v Čertově rokli, kde Jana Sedláčková Krištofová navrhla vybudovat schody do hlediště, které usnadní pohyb diváků, doplnit osvětlení prostoru vstupu, jeviště a hlediště, které jsou důležité pro bezpečný pohyb diváků za tmy, a vznik dřevěných ploch k sezení. 

Čertova rokleČertova rokleZdroj: Statutární město Brno

Celkové rekonstrukce se dočkala i Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna, kterou provozují v rámci studentské praxe studenti z Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

Knihovna Staré BrnoKnihovna Staré BrnoZdroj: Statutární město Brno

Dalšími letos dokončenými projekty jsou Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích a Kluziště Medlánky

Zapojte se i vy do hlasování a rozhodněte, které z 67 finálových projektů má město Brno zrealizovat. Hlasovat může na webu Dáme na vás každý občan, který má v Brně trvalé bydliště a je starší 18 let. Další možností je hlasování s full účtem na BrnoiD

Využijte i vy možnost rozhodnout o svém okolí a hlasujte pro vámi vybrané projekty.
Dáme na vás