Narodil se v Ostravě. Vystudoval ekonomický obor na HGF VŠB. Od roku 2015 je neuvolněným místostarostou městského obvodu Svinov. Je ženatý a má dvě děti.

Co Vás přivedlo ke komunální politice?
Před těmi více než osmi léty jsme společně s dobrovolníky sbírali odpadky na náspu ulice Opavská ve Svinově. Při té příležitosti mě oslovila paní Zdeňka Popková, zda bych nechtěl kandidovat za hnutí Ostravak ve Svinově. Slovo dalo slovo a od voleb v roce 2014 jsem svinovským zastupitelem.  Byla to na svinovské komunálně politické scéně poněkud turbulentní doba. Od roku 2015 jsem svinovským místostarostou.

Na začátku byl tedy dobrovolnický úklid.
Nejen na začátku. Akci každoročně opakujeme. Vlastně si připadám jako sběrač kontinuálně. Když už jdu někde zkontrolovat část obvodního majetku, tak mi to nedá, nechat tam tu pohozenou plechovku. Ale nemyslím si, že by to nebylo běžné. Vím o několika kolezích ze zastupitelstva, kteří to mají podobně. Vlastně to ukazuje na vztah k lokalitě, ve které žijeme.

Socha Levitace u svinovského nádražíSocha Levitace u svinovského nádražíZdroj: Daniel Žitník

Úklid papírků jako politická doktrína?
Tak úplně asi ne. I když je to ve shodě se systémem samosprávy, která se odehrává na geografických celcích. Nakonec podstatou zastupitelské demokracie je volba reprezentace za účelem správy území tak, aby se na něm voličům dobře žilo.

Papírky byly žert. Co vnímáte jako své priority v komunální politice?
Určitě životní prostředí. Z úrovně spíše středního městského obvodu je škála možných opatření omezená. Před několika roky jsme opustili užívání inertních posypových materiálů při zimní údržbě. Má to pozitivní dopad na snížení prašnosti. Podařilo se nám umístit množství stromů v rámci náhradní výsadby na území obvodu. Provozujeme mozaikovou seč na travnatých plochách podél ulice Opavská na podporu létajícího hmyzu, udržení přízemní vlhkosti a snížení prašnosti. Uspořádali jsme pro veřejnost výrobu ptačích budek pro podporu zpěvného ptactva. Prostě se snažíme, aby byl Svinov „zelený“. Jistě to nejsou opatření velkého dosahu, ale mimo konkrétní pozitivní dopad působí i na změnu myšlení zejména u mladé generace.

To zní jako další priorita.
Covidová opatření se dle mého názoru negativně promítla do životů dětí a mládeže. Mám pocit, že bychom jim v našem vlastním zájmu měli všechna ta omezení vynahradit. Jedná se o generaci, která jednou po nás tento svět převezme. Generaci lidí, která v období zrání a dospívání učinila zkušenost s výraznou direktivní změnou fungování zavedeného systému. Odebrali jsme jim osobní kontakty a nahradili je kontakty distančními přes sociálními sítě, které jsme do té doby tak kritizovali.
Proto má smysl podporovat všechny aktivity mimo tento virtuální svět. Vzhledem k významu rozvoje pohybového aparátu v mladém věku se jedná především o podporu pohybových aktivit v organizované i individuální podobě. Dobrou zkušenost jsme udělali s workoutovým a multifunkčním hřištěm na ulici E. Rošického nebo se svinovskou sportovní halou. Z větších připravovaných projektů v této oblasti bych uvedl Sportovní areál Slezák, který by měl nabídnout svinovské základní škole důstojné školní hřiště, kvalitní fotbalové hřiště, tenisové kurty, pumptrackovou dráhu a další možnosti sportovního vyžití s předpokládaným dosahem za hranice obvodu.

Akce svinovské budkobitíAkce svinovské budkobitíZdroj: Jan Vlček

A co starší generace?
Své působení ve svinovské komunální politice vnímám jako součást kontinuálního vývoje Svinova. Proto je užitečné se zajímat o jeho historii a lépe pochopit, kým vlastně jsme. Konkrétně se tato má aktivita propisuje do videodokumentů, které zveřejňuji na svém kanále serveru Youtube. Při jejich vzniku často navštěvuji archivní sbírky. Bez vzpomínek pamětníků je však vytvoření uceleného přehledu prakticky nemožné. Tady vnímám další dluh. Rád bych zapojil starší generaci do projektu mapujícího svinovskou historii. Inspirací je pro mě projekt Paměť národa, byť forma by byla vzhledem k našim možnostem poněkud odlišná.

Ale to jsme se poněkud vzdálili od zmiňované samosprávy území obvodu.
Tak rychle zpět. Svinovský veřejný prostor by si zasloužil nějakou formu zpestření ve formě drobné architektury či mobiliáře. Příkladů a inspirací je mnoho, ale jejich popis přesahuje možnosti tohoto článku. Naopak je vhodné se zmínit o významnější lokalitě. Ve Svinově máme jedinečnou oblast přednádraží s dominantní sochou Levitace. Ačkoliv Svinov vděčí železnici za svou novodobou podobu a v předválečné době zde bylo centrum tehdejšího města, dnes je oblast přednádraží tak trochu z povědomí Svinova vyčleněna. Je to škoda, protože místo má svou jedinečnou energii setkání dynamiky dopravního uzlu s klidem odpočinkové zóny s levitující sochou v ústředí. Samotným tématem jsou pak Svinovské mosty s neutěšenou podobou soukromých pozemků. Další oblastí s předpokládaným budoucím rozvojem je svinovský hřbitov. V souvislosti s jeho plánovaným rozšířením a budoucí výstavbou smuteční síně v režii porubské radnice se zde naskýtá prostor pro spolupráci a rozvoj poskytovaných služeb. V současném volebním období jsme navázali spolupráci s katedrou architektury stavební fakulty VŠB-TUO. Z několika studentských prací vzešly podněty, které by stály za další prověření a případné rozpracování. Oblast Svinovského rozhraní (tj. oblast mezi 5. porubským obvodem a svinovskou zástavbou kde se dnes nachází pole) čeká v nedaleké budoucnosti významný stavební rozvoj, který bude mít dopad na současnou podobu Svinova. V souvislosti s ním se nevyhneme výzvám zejména v oblasti regulace/řízení dopravy ale i kultivace nově vzniklého veřejného prostoru. Také nesmíme zapomínat, že Svinov není kompletně odkanalizovaný. Téměř třicet let očekávaná rekonstrukce kanalizace Svinov – jih je již konečně před dokončením, ale zůstávají další neodkanalizované oblasti, které se negativně podepisují na znečištění Porubky. Jako samozřejmost se jeví kvalitní údržba městské zeleně a odpovědná péče o místní komunikace a chodníky. Určitě to není vše, ale i tak je to množství úkolů přesahujících kapacitu následujícího volebního období. Nezbývá než začít.

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů
Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů