Pomáháte s tímto svým klientům?
Ano. Daňové poradenství a vyhotovení souvisejících daňových přiznání spadá do tzv. předprodejního a poprodejního servisu naší realitní kanceláře RE/MAX Cross. Důvodem je, že si zakládáme na komplexnosti služeb; jsme rádi, když klient odchází s pocitem, že jsme za něj vyřešili opravdu vše a pomohli mu bezpečně a spolehlivě s celou transakcí.

Ing. Dana HeroutováZdroj: Cross Estates s.r.o.Ing. Dana Heroutová

S jakými daněmi se tedy může klient setkat?
Správně jste se zeptal „může“ setkat. Prodávající se při prodeji nemovité věci (dále jen nemovitosti) může stát poplatníkem daně z příjmů fyzických osob (DPFO) – Zákon č. 586/1992 Sb. Má povinnost za určitých okolností zdanit příjem z prodeje své nemovitosti. Ale většina klientů je od této daně osvobozena. To tehdy, když prodávají rodinný dům a související pozemek nebo bytovou jednotku, kde měli bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem (§ 4 odst. 1. a). Bydlištěm je místo, kde má prodávající stálý byt, v němž se zdržuje, má zde např. rodinu nebo jej užívá v návaznosti na svou práci (§ 2 odst. 4). Bývá to nejčastěji trvalý pobyt, ale nutně nemusí.

Nesplňuje-li prodávající tuto podmínku, může být příjem také osvobozen, vlastní-li prodávanou - již jakoukoli nemovitost - alespoň 5 let. V případě prodeje nemovitosti zděděné v řadě přímé či u manželů se do této doby doby započítává i doba vlastnictví zůstavitele (§ 4 odst. 1. b). Je-li prodávající osvobozen z obou výše uvedených důvodů, nepodává daňové přiznání k DPFO. Obdobně dle tohoto odstavce se postupuje u příjmů z převodu družstevního bytu (§ 4 odst. 1. s).

Nesplňuje-li prodávající žádnou z těchto podmínek, může být ještě část nebo celý příjem z prodeje osvobozen, pokud měl prodávající bydliště v nemovitosti bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby (§ 15 odst. 3), a to nejpozději do 1 roku po roce, v němž příjem přijal (§ 4 odst. 1. v). Také ale i 1 rok předtím. Tuto skutečnost musí dopisem oznámit správci daně do konce roku, v němž kupní cenu přijal. Osvobozena je ta část, kterou pro uspokojení bytové potřeby použil. Zbývající část osvobozena není; je předmětem DPFO (§ 10 odst. 1. b) a prodávající má povinnost podat daňové přiznání. Nemusíte se obávat závratné výše daně - daňovým základem je neosvobozený příjem z prodeje minus související poměrná část výdajů. Výdajem je pořizovací cena v době nabytí. Tu může stanovit znalecký posudek. Výdajem je ale také daň z nabytí nemovitých věcí, jejímž poplatníkem byl prodávající při nabytí nemovitosti.

Hlavní daň je ale jiná, že?
Ano. Dani, které se nevyhneme, je daň z nabytí nemovitých věcí (Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.). Poplatníkem je kupující jako nabyvatel a její sazba je 4 % ze základu daně, tj. vyšší hodnota z porovnání kupní ceny vers. 75 % tzv. směrné hodnoty či ceny stanovené znaleckým posudkem, který klientům zajistíme. Špičkový realitní makléř ví, že do kupní ceny se nezahrnuje provize realitní kanceláře, kterou hradí kupující, a nenavyšuje mu tím zbytečně tuto daň. Lhůta pro úhradu této daně a podání přiznání, které klientům připravíme, je do konce třetího měsíce po měsíci, v němž dojde k zapsání vkladu vlastnického práva.

A to je vše?
Kdepak. Naprosto nadstandardním poprodejním servisem naší realitní kanceláře RE/MAX Cross – a dovoluji si tvrdit, že jako jediné – je, že zajišťuje přiznání k dani z nemovitých věcí v lednu rok poté. Všem svým klientům připomínáme povinnost k této dani se přihlásit či odhlásit daňovým přiznáním a samozřejmě jim je zdarma vyhotovuji.

Profesionálního realitního makléře poznáte právě podle toho,
že se vám o toto vše postará.

  

Paní Ing. Dana Heroutová
+420 733 691 061
dana.heroutova@re-max.cz
www.facebook.com/REMAXCrossPlzen