Přijďte se podívat, Galerie hlavního města Prahy má pro vás připraveno mnoho akcí, které vám ulpí v mysli, a za rok se budete těšit na další. Za neskutečným množstvím zážitků navíc není nutné jezdit daleko. Navštivte Zámek Troja a jeho přilehlé zahrady v Praze.

Karel Malich (1924–2019), Za stolem, 1983–1984, pastel na papířeKarel Malich (1924–2019), Za stolem, 1983–1984, pastel na papířeZdroj: GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sochařské balancování a bilancování

Tak jako my všichni, tak i umělci byli a jsou ovlivněni situací, která se nás všech již více jak rok dotýká. Díky našim umělcům různých generací se podařilo uspořádat výjimečnou sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja. Umění nám pomáhá vnímat situaci tak trochu jinak. Umělecká díla v sobě dokáží propojit zkušenosti, odkazy a úvahy. Umělci nám dávají možnost na něco zapomenout a něco nového přijímat. GHMP má pro vás připraven vzorek názorů, které je svázán jak s osudovými společenskými pohyby, tak také s osobními dilematy jednotlivých autorů či obojím zároveň.

Karel Nepraš (1932–2002), Přepadení králíkárny, 1968–70, kombinovaná technikaKarel Nepraš (1932–2002), Přepadení králíkárny, 1968–70, kombinovaná technikaZdroj: GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Centrum pro kompostování kultury BIO TROJA

Centrum pro kompostování kultury BIO TROJA vzniklo v komplexu Zámku Troja s rozlehlou zahradou v bezprostředním okolí Vltavy, Botanické a Zoologické zahrady. Došlo zde ke „střetu“ místních i mezinárodních odborníků i laiků a je současně určeno pro místní občanskou komunitu zajímající se o propojení výtvarného umění, hudby, přírodních a humanitních věd a ekologie. Je vám nabídnuta možnost aktivního uvažování o životním prostředí, přírodě a klimatu.

LEKTORCENTRUMLEKTORCENTRUMZdroj: GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Festivaly a workshopy v souladu s přírodou

Eko-ateliéru GHMP jde o to, aby byla rozvinuta vaše kreativita. Ateliér je určen pro všechny. V tomto sezónním kreativním prostoru jsou realizovány edukační programy a představovány výstavy i sbírky GHMP a také barokní umění v souvislosti s historií zámku. Galerií jsou uplatňovány mezioborové přesahy a realizovány programy se zaměřením na ekologický a environmentální kontext ve vztahu k umění. Recyklace v souvislosti s uměním, to je nový pohled. Návštěvníci mají možnost si v průběhu roku vyzkoušet například výrobu ručního papíru, práci s keramickou hlínou, textilní tvorbu, voskovou batiku, výrobu objektů z přírodních materiálů, land-art nebo haptické a akustické aktivity.

Po dobu letních prázdnin můžete být součástí celodenní Letní výtvarné dílny, na které bude o vás postaráno kvalifikovanými interními edukátory, externími lektory s nejrůznějšími specializacemi nebo i samotnými umělci v návaznosti na prezentaci jejich tvorby v rámci výstav či jejich zastoupení ve sbírkách GHMP. Prostory eko-ateliéru o velikosti cca 200 m² s kapacitou 40–60 lidí jsou navíc bezbariérové.

Trojský zámekTrojský zámekZdroj: GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

A je tu mnoho dalšího

V rámci nové sezóny jsou vám Galerií nabídnuty nedávno kolaudované restaurátorské práce na slavnostním schodišti a jeho sochařské výzdobě a také skutečné znovuzrození figurálních prospektů v ohradní zdi zámku, které k nepoznání poškodily obě povodně. Za zhlédnutí stojí také rekonstrukce jižní strany monumentálních terasových zdí, která proběhla již v loňském roce.

Na vybraných exponátech střednědobé výstavy Kamenné poklady pražských zahrad lze obdivovat nejen autentický otisk uměleckého rukopisu sochaře nebo modeléra a detaily, jež v exteriéru není možné zaznamenat, ale také uvědomit si souvislost námětu s myšlenkou, tématem či scénářem zahrady, který byl pro současníka jasně čitelný, ale dnešnímu člověku uniká.

A nesmíme zapomenout na dominantu zahrad – Zámek Troja

Zámek Troja je pozoruhodná a výjimečná stavba. Zámek, pro někoho možná i vila, je určitým otiskem honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepými domy uprostřed nekonečných zahrad byl natolik uchvácen, že se rozhodl jeden takový kousek přenést do své rodné země. Díky jeho šťastné ruce při výběru místa i umělců tak svůj sen uskutečnil.

Vše je pro vás Galerií hlavního města Prahy připravováno s láskou a úctou k umění.
www.ghmp.cz

Zámek Troja
U Trojského zámku 4/1
170 00 Praha 7

Zámek i zahrady jsou otevřeny do 31. října 2021, vždy od úterý do neděle.
Zahrady zámku jsou v otevírací době volně přístupné.