Úkolem nově otevřeného Denního stacionáře pro seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním je pomoci a odlehčit rodinám v péči o jejich blízké. Stacionář podporuje myšlenku toho, aby mohl člověk žít a dožít doma, mohl zůstat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Stacionář zajistí klientům dopravu do a ze stacionáře zdarma ve vzdálenosti 20km od Bystrého všemi směry.

Denní místnostDenní místnostZdroj: Zadavatel

Ve stacionáři mají klienti zajištěnou potřebnou péči během dne (včetně hygieny, stravy, dohledu nad léky), nejsou osamělí, svůj volný čas tráví smysluplně a aktivně. Mezi nejčastější aktivity patří trénování paměti, muzikoterapie, vaření, podpora komunikace, procházky, výtvarný program, cvičení, procházky, hraní her, zahradní práce.

Zdroj: Zadavatel

Klient může stacionář navštěvovat tak často jak potřebuje, možné je jen jednou týdně, ale i každý den. Službu mohou využívat klienti, kteří potřebují k pohybu vozík, klienti se syndromem demence, klienti, kteří se cítí osamělí. Rozsah pomoci je klientům “ušit“ na míru.

Kuchyňský koutKuchyňský koutZdroj: Zadavatel

Denní stacionář je otevřen každý všední den od 6.30 do 15.30 hod.

Kontakt: nám. Na Podkově 68, Bystré
               Martina Střešňáková, DiS, vedoucids@domovbystre.cz, 722 358 855

Pečovatelskou službu poskytujeme v Bystrém, Pomezí, Jedlové, Bělé nad Svitavou, Bohuňově, Vítějevsi, Baníně, Korouhvi, Lavičném, Nedvězí, Trpíně, Hartmanicích, Svojanově, Rohozné, Nyklovicích, Sulkovci, Rovečném, Tresném,  Ubušínku.

Služba pomůže klientovi s oblékáním, osobní hygienou a úklidem domácnosti, přípravou stravy, doprovodí ho k lékaři, nakoupí a zajistí léky, dohlédne na klienta v průběhu dne.
Pečovatelská služba je poskytována přímo v domácnosti klienta v pracovní dny od 7.00 do 20.00 a mimo prac.dny od 7.00 do 19.00

Kontakt: Školní 453, 569 92 Bystré
               Bc. Jana Jílková, vedoucips@domovbystre.cz, 734 779 283

Pokud potřebujete podat informace či poradit v oblasti péče o blízkého člověka, obraťte se na nás.

Zdroj: Zadavatel

Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pečovatelské služby a Denního stacionáře dne 23. 4. 2024 od 8.00 do 13.30.
Od 14.00 proběhne slavnostní otevření Denního stacionáře.

Seznámíme Vás s prostory, ve kterých jsou služby poskytovány. Vysvětlíme Vám účel a principy služeb, ukážeme používané pomůcky, způsoby aktivizace a podpory našich klientů.

www.domovbystre.cz

Zdroj: Zadavatel