Kraj jako partner
Chceme kraj, který bude pomáhat obcím a jejich občanům, nebude si hrát na „malou Evropskou unii", která přerozděluje.

Dynamika a efektivita
Snížíme počet krajských úředníků minimálně o 10 %, odstraníme zbytečnou byrokracii a vrátíme řízení kraje ztracenou dynamiku.

Školy pro děti a učitele
Chceme školy, jejichž absolventi si najdou dobře placenou práci. Chceme školy pro děti a učitele, ne pro tabulky, dotace a projekty. Posílíme pravomoci ředitelů škol, nebudeme bránit inspirující konkurenci škol. Firmám umožníme aktivně se podílet na vzdělávání.

Dostupná zdravotní péče
Chceme státem spolufinancovanou fakultní nemocnici – tedy konec diskriminace občanů Zlínského kraje v dostupnosti zdravotní péče. Díky tomu se bude moci kraj soustředit na stabilizaci okresních nemocnic i na tlak k zlepšení zdravotní péče v regionech.

Konec nesmyslných dotací
Zastavíme další zadlužování kraje a více otevřeme krajský rozpočet veřejnosti. Netransparentní dotace nahradíme přímou a adresnou podporou, zastavíme krajské sociální inženýrství, zvýšíme kompetence a odpovědnost příjemců veřejných peněz.

Lepší péče pro seniory
Zvýšíme kvalitu péče o seniory a handicapované. Kromě investic do krajských zařízení vytvoříme podmínky pro péči v domácím prostředí. Do poskytování sociálních služeb se budou moci zapojit všichni, kdo splní jasně dané podmínky.

Rozvoj sportu a kultury
Chceme kvalitní sportoviště a motivované trenéry pro naše děti, pomůžeme co nejširšímu rozvoji sportu u dětí a mládeže, pomůžeme ochránit kulturní dědictví našeho regionu a podpoříme rozvoj místní kultury.

Konkurence v dopravě
Chceme dálnici, lepší silnice a dopravní spoje pro cesty do škol, za prací i pro rozvoj cestovního ruchu. Vytvoříme podmínky pro konkurenci v linkové dopravě.

Bezpečnost pro všechny
Chceme bezpečný život v našem kraji, ve kterém se budeme umět uchránit před živelními pohromami, kriminálními živly i ilegálními migranty.

Podporujme místní
Chceme lepší podmínky pro malé zemědělce, vinaře, lokální producenty a drobné podnikatele, kteří budou vytvářet nová, stabilní a dobře placená pracovní místa pro občany našeho kraje.