Ideální je dovolit dětem, aby toho co nejvíce zažily na vlastní kůži, ne si o penězích a rodinném rozpočtu jen četly. Jednou z přirozených cest, jak na to, je kapesné. „Z průzkumu, který jsme si letos nechali zpracovat, vyplynulo, že nějaké peníze dostávají od svých rodičů čtyři z pěti dětí ve věku 8-15 let, ale pravidelné kapesné má jen polovina dětí," říká David Hubáček, který je v České spořitelně zodpovědný za finanční vzdělávání.

Aby ale kapesné zafungovalo i jako učební metoda, měli byste dodržovat několik základních pravidel. Pravidla si nastavujete sami, domlouváte si je se svým potomkem. Měla by obsahovat dohodu o termínech kapesného - právě pravidelnost výplaty je velmi důležitá, aby si děti mohly své výdaje plánovat, dále jeho výši a účelu.

Odborníci se shodují, že správný čas na pravidelné kapesné je chvíle, kdy děti začnou chodit do školy, respektive kdy umějí aspoň trochu počítat. Děti se rychle vyvíjí, jejich potřeby se rozvíjí a tak by i kapesné mělo být flexibilní. Výše kapesného by zkrátka měla být úměrná věku a potřebám vašich ratolestí. A samozřejmě také vždy záleží na finanční možnosti  vašeho rodinného rozpočtu.

A za co děti nejčastěji své peníze utrácejí? Za sladkosti a limonády, starší děti pak tráví čas s vrstevníky ve fastfoodech.

Zdroj: Česká spořitelna, a.s.

Pokud jsou děti malé, je vhodnější dávat jim hotovost. Ostatně, spočítat si, kolik už mám v prasátku, co si za to můžu koupit, zda už mám naspořeno na svůj sen, rozvíjí matematické dovednosti potomků. Postupně ale přejděte i u dětí na bankovní konto a svěřte jim vlastní platební kartu a veďte je k tomu, aby si odkládaly třeba deset nebo dvacet procent. "Drtivá většina dětí dostává kapesné v hotovosti. Někteří rodiče však učí své děti zacházet s bankovními produkty, a tak jim část nebo dokonce celé kapesné vyplácí na účet. Přestože účet v bance má 43 % dětí, celé kapesné dostane na účet jen 6 % dětí," říká David Hubáček. Správa bankovního účtu v době chytrých mobilních telefonů a mobilních bankovních aplikací je snadná a zároveň děti učí práci s rozpočtem na měsíční bázi. Díky přehledu výdajů a dalším nástrojům bankovnictví se jim bude účet spravovat jednoduše a navede je i k plánování dalších výdajů. A taky si uvědomí, že bankomat peníze netiskne :-)

Dopřejte dětem realitu všedního dne

Nejpodstatnější je ale nechat děti, aby si zažily co nejvíce situací na vlastní kůži. To je často i těžká lekce pro dospělé - musí se totiž naučit dát dětem důvěru a nechat je, aby si samy poradily. Svěřte jim finanční plánování i realizaci malých rodinných událostí. Osvědčeným trikem je nechat na dětech třeba nedělní oběd. Pomozte jim sestavit nákupní seznam i rozpočet na jimi vybrané jídlo. Vybavte je přiměřeným finančním obnosem a nechte je nakoupit.

Zdroj: Česká spořitelna, a.s.

Zajímejte se také o programy finanční gramotnosti, které nabízí škola, kam vaše děti chodí. Jedním z nejinteraktivnějších programů, se kterými se můžete aktuálně setkat, je Abeceda peněz. Projekt je určený zejména pro žáky čtvrtých tříd a zatím je do něj zapojeno více než dvě stě škol. Abeceda peněz sází na zážitky, vlastní zkušenost a zodpovědnost dětí. „Děti mají za úkol vybudovat vlastní firmu. Navrhnout její logo, název a hlavně sortiment. Takové zboží, které zvládnou samy, s přiměřenými náklady, vyrobit, a bude možné jej prodat na veřejných jarmarcích, jež jsou vrcholem Abecedy peněz. Děti tedy neustále musí propočítávat cenu výrobku, kalkulovat se vstupními náklady i cenou vlastní práce a pracovat na propagaci. To vše společně po vzájemné diskuzi s ostatními," popisuje David Hubáček.

Žáci se tak naučí nejen chápat základní pojmy a zákonitosti ze světa peněz, ale taky vzájemné spolupráci, toleranci, ocenění schopností spolužáků. Děti, které prošly jakýmkoli programem finanční gramotnosti, mají prokazatelně lepší finanční dovednosti. Díky Abecedě peněz se podle učitelů, jejichž třídy se do projektu zapojily, děti učí i lépe plánovat své výdaje. "Jedním z pozitivních dopadů Abecedy peněz je změna vnímání dětí, jak zacházet s vlastními penězi. Kapesné, které děti dostaly, většina dřív utrácela okamžitě. Teď o financích přemýšlejí v dlouhodobějším horizontu a spoří si," líčí Štěpánka Rohmová, učitelka ze ZŠ Nejdek.