Při léčbě a terapii dětí v Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních využívají zdejší odborníci nové moderní přístroje a další vybavení. Během letošního roku jej pořídili díky projektu, který je podpořen grantem z Norska. Jeho cíl – umožnit ucelenou terapii dětí s perinatálním postižením (vztahuje se k období před porodem dítěte a krátce po něm) – byl naplněn. Svoji činnost nově také zahájil klinický psycholog, který pracuje s dětmi a poskytuje odlehčení a pomoc i rodičům postižených dětí.

Zdroj: SLL Janské Lázně

Novým velkým pomocníkem pro malé pacienty i fyzioterapeuty je například špičkové zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů – robotická ruka GLOREHA. Ergoterapeutka Kateřina Kořínková právě navléká šestileté pacientce rukavici s prsty, na které nasadí kolíky, napojené na ovládací panel. „Rukavice je lehká a umožňuje plynulý pohyb pro různá cvičení," říká a spouští program pro sevření a rozevření jednotlivých prstů. Malá slečna sleduje simulované pohyby své vlastní ruky jako „robota" na obrazovce počítače ve 3D programu a dostává pokyny: „Katko a teď zavíráme prsty – ukazováček, prsteníček, každý zvlášť." Ruka připomíná střihorukého Edwarda z filmu a děvčátko, které se zde léčí po komplikované zlomenině, to baví. Děti s její pomocí cvičí při léčbě těžkých pohybových, neurologických a onkologických onemocnění.

Až 16 dětí denně může nyní cvičit na závěsném systému REDCORD, díky kterému jim zde pomáhají zlepšovat motorické schopnosti. Mechanický závěsný systém s posuvnou stropní konstrukcí je vybaven sadou různých popruhů a lan. Ve cvičebnách jich přibylo dalších šest a pro děti je to vítaná změna. „S pacienty od útlého věku zde můžeme aktivně cvičit způsobem, který děti baví a motivuje, říká fyzioterapeut Jan Vízek. „Když jim pomocí závěsu odlehčíme tělo, mohou se hýbat v rozsahu, jaký jim běžně jejich nemoc nedovolí. Když mají například v případě dětské mozkové obrny zkrácené svaly z dlouhodobého sezení na vozíku, mohou po sérii cvičení natáhnout nohy, aniž bychom jim násilím protahovali svaly. Takže vlastní aktivitou zlepšují svůj stav. Je to motivace k radosti, cvičení provádíme zábavnou formou a moc je baví, říkají si o ně samy."

Také další přístroje najdeme v Dětské léčebně Vesna, tentokrát na oddělení elektroléčby. Elektroléčebný vakuový přístroj EXTREMITER zde využívají k léčbě otoků končetin malých pacientů. „Do válcovité části přístroje umístíme pacientovu léčenou nohu, nebo ruku, na kterou působí střídavě podtlak a přetlak, který vzniká uvnitř válce. Zjednodušeně můžeme říci, že uměle prokrvuje končetinu," objasňuje terapeutka Hana Tichá.

K novému vybavení patří polohovací stůl se zapojeným robotickým systémem ERIGO. Pomáhá pomalému uvedení do svislé polohy a následné mobilizaci malých pacientů, kteří nejsou schopni samostatně stát, nebo jsou trvale upoutáni na lůžko. Ve dvaceti dětských postelích jsou nové antidekubitní matrace a součástí projektu jsou také přebalovací pulty či speciální krmící židle.

„Dětská léčebna Vesna již dlouhodobě patří mezi zařízení poskytující ucelenou terapii pro děti s perinatální zátěží a díky této dotaci ho doplňujeme o nejmodernější vybavení, rehabilitační přístroje a metody," uzavírá ředitel lázní Rudolf Bubla.

Zdroj: SLL Janské Lázně

Dotace z Norských fondů 2009-14 na projekt „Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna", program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví". Projekt byl zahájen v lednu 2015, celkové náklady přesahují 7,5 mil. Kč a z toho dotace z Norských fondů činila 80 %, tj. přes 6 mil. Kč.

Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z Norska. Informace o poskytovateli a programu lze získat mimo jiné i na webu www.norwaygrants.cz.