Ultrazvukové vyšetření není spojeno s žádnými riziky pro plod a matku. Vyšetření se provádí pouze pro zobrazení plodu a nemá nic společného se screeningem vrozených vývojových vad. Ideální stáří těhotenství pro tento ultrazvuk je v rozmezí 27. až 30. týdne těhotenství.

Fotografii svého miminka si pak rodiče mohou za poplatek odnést domů, nově nyní nabízíme i kvalitní barevní tisk na lesklý formát A4. Cena za prémiový 2D ultrazvuk je 250 Kč, za prémiový 4D ultrazvuk 700 Kč.

Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Těhotné ženy by měly absolvovat v těhotenství několik ultrazvukových vyšetření, mohou totiž také odhalit případnou vývojovou vadu plodu. „Zdravotní pojišťovny hradí rodičkám v zásadě dvě ultrazvuková vyšetření, ve druhém a třetím trimestru, tedy mezi 20. a 22. a mezi 30. a 32. gestačním týdnem těhotenství. Pojišťovna to definuje jako základní ultrazvukový screening. Zahrnuje ověření vitality plodu, počet plodů, jejich polohu, základní biometrii – tedy odhadovanou hmotnost plodu, posouzení množství plodové vody a uložení placenty. Na našem pracovišti však provádíme nad rámec doporučení podrobnou morfologii, tedy prohlížíme jednotlivé orgány, “ přiblížila lékařka gynekologicko-porodnického oddělení benešovské nemocnice MUDr. Barbora Jalůvková.

Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Kdy většinou ženy absolvují první ultrazvukové vyšetření?

Ultrazvuk nám pomáhá už v počátcích těhotenství k průkazu prosperujícího těhotenství tím, že prokážeme srdeční akci u miminka. Pak záleží na tom, do jaké skupiny gynekolog těhotnou zařadí. Zda do skupiny těhotných s nízkým rizikem, to znamená, že gravidita je fyziologická a předpokládáme normální vývoj, běžné těhotenství. Nebo je těhotná zařazena ve skupině rizikových těhotných, což je třeba těhotná s vysokým krevním tlakem či těhotenskou cukrovkou, potom je algoritmus povinného ultrazvukového vyšetření trochu jiný. Pokud se bavíme o rodičkách s nízkým rizikem, na první vyšetření chodí mezi 11. až 14. týdnem těhotenství a jedná se o takzvaný prvotrimestrální kombinovaný screening.

Co prvotrimestrální screening zahrnuje a je hrazený zdravotní pojišťovnou?

Tento screening není hrazený pojišťovnou, nicméně ženám je zpětně proplacen po předložení dokladu v rámci balíčků pro těhotné. Stojí 1300 korun. Je kombinací tří entit – anamnéza pacientky, krevní odběry a ultrazvukový nález. Společně nám tyto tři věci určují riziko základních genetických syndromů, riziko rozvoje preeklampsie a na základě ultrazvukového vyšetření je možné odhalit nějaké těžké, třeba vývojové anomálie.

Jaké vady například odhalíte?

Jsou to často rozštěpové vady, hlavně rtu a patra. U rozštěpových vad mohou být zvýšené biochemické markery, daná vada je však definitivně potvrzena pouze ultrazvukem. Pokud jde o izolovaný defekt rtu, a pokud žena chce pokračovat v těhotenství, vada se řeší chirurgickou úpravou až po porodu. Pokud je zjištěna jakákoli morfologická vada u miminka do 24. gestačního týdne, má žena na základě genetické indikace možnost těhotenství ukončit. Další vady, které odhalí ultrazvuk, jsou třeba srdeční vady plodu a anomálie v oblasti mozku. Dále defekty přední břišní stěny, ty dominují v prvním trimestru a měly by být odhaleny právě prvotrimestrálním screeningem. Jsou to vady, které standardně ukončují těhotenství.

Pokud chce maminka ultrazvuk nad rámec těch, které zdravotní pojišťovna proplácí, je to možné?

U těhotných s nízkým rizikem je ultrazvuk nad rámec zpoplatněn, nicméně záleží na ošetřujícím lékaři a na zvyklostech konkrétní porodnice, kde je registrována. U nás děláme navíc ultrazvuk ve 36. týdnu, který slouží například k odhalení růstové restrikce plodu. A potom když má žena tendenci přenášet, tak ho většinou provádíme ještě okolo termínu porodu. Pokud je vyšetření indikováno lékařem, tak maminka nic neplatí. Kdyby to bylo na přání těhotné, že by se například chtěla podívat na miminko, i když v tu chvíli není důvod, tak by měl být hrazený. To se ale moc nestává. Většinou přijde těhotná s nějakým problémem, takže ultrazvuk provedeme, protože je to naše pomocná vyšetřovací metoda.

Stává se, že některé maminky ultrazvuk odmítají, protože se například bojí, že je škodlivý pro plod?

Ultrazvuk nemá škodlivý vliv na vývoj plodu. Jsou ale dvě skupiny žen. Jedny jsou rády, že se podívají na miminko a vnímají to jako zážitek. Pustíme jim srdíčko plodu, ubezpečíme je, že je vše v pořádku a ony odchází spokojené. Setkáváme se ale i se skupinou žen, které jsou laděny spíše alternativně, a tam se občas setkáváme s tím, že ultrazvuk odmítají. V případě, že není potřeba, tak jim vyhovět můžeme, ale když přijdou s nějakým problémem, tak ultrazvuk je na místě vždycky.

Ultrazvuk mají všichni spojený s fotkou miminka. Už v prvním trimestru si ženy odnášejí snímek plodu?

Ano, mohou dostat první obrázek, je to taková fazolka ve 2D. Pokud se ale bavíme o provedení 3D, tak hraniční je 20. týden těhotenství, ale rysy miminka ještě nejsou tak zřetelné, takže některé maminky obrázek spíš vyděsí. Doporučuje se tedy až mezi 27. až 30. týdnem těhotenství.

Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Je obtížné miminko přimět, aby s vámi „spolupracovalo“?

Potřebujeme, aby byly splněny určité podmínky a aby s námi spolupracoval plod. Mnohdy se stane, že maminky přijdou opakovaně a až na třetí pokus odcházejí s fotkou, se kterou jsou spokojeny. V případě, že nejsme schopni udělat adekvátní obrázek nebo fotka neodpovídá představám maminky, těhotná nic neplatí a má možnost zkusit štěstí znovu. Když miminka nespolupracují, pošťuchujeme je, maminky otáčíme na boky. Je totiž potřeba, aby mezi obličejem miminka a stěnou děložní bylo nějaké množství plodové vody, abychom mohli udělat hezký obrázek. My však 3D ultrazvuk používáme nejen takto komerčně, ale také při podrobné morfologii, kdy můžeme udělat třeba i 3D obraz srdce.

Markéta Zikmundová