Vysoká úroveň inflace, která nyní atakovala 12% hranici, nutí firmy vydávající dluhopisy nabízet vysoké úroky, aby byly pro investory dostatečně atraktivní. Jestliže dnes zvažujete investici do dluhopisů, máte velkou šanci na vysoké výnosy hned od okamžiku, kdy se inflace začne vracet zpět k normálu, tedy ke 3 procentům. Poté vám budou dluhopisy přinášet vysoké zisky několik let díky zafixovaným úrokům.

Vysoká míra inflace vyhnala úroky dluhopisů na maximum

"Dluhopisy mají v současné době vysoké úrokové výnosy, tudíž nákup dluhopisů nyní patří k výhodným investicím. Obzvláště až se inflace vrátí na svou původní úroveň, budou vysoké úroky příjemným benefitem, který ocení každý investor. Navíc je v dnešní době obtížné najít jiné podobně bezpečné investice, které nabízejí výhodnější výnosy, než jsou dobře zajištěné a prověřené dluhopisy." tvrdí jednatel a spolumajitel investiční společnosti CFG Ing. Petr Cimala provozující nejlépe hodnocené dluhopisové tržiště Dluhopisomat.

 Nákup dluhopisů právě nyní je tedy rozumným rozhodnutím, kterým do budoucna získáte dobrou návratnost investice. Dluhopisy mají totiž po celou dobu investičního období fixní procentuální výnosy.

Jak eliminovat rizikovost investice do dluhopisů?

Samozřejmě vysoký výnos, který emitenti splácejí měsíčně, kvartálně či ročně svým investorům, zvyšuje finanční zátěž na jejich cash-flow. Proto musíte investovat do dluhopisů kvalitních firem, které jsou dostatečně prověřené a zajištěné, ideálně hmotným majetkem ve stejné výši nebo dokonce vyšší, než je hodnota emise. Například dluhopisové tržiště Dluhopisomat nabízí několik takto kvalitních emisí.

Ing. Petr Cimala k tomu dodává: "Nacházíme se v době, kdy naši investoři hledají alternativu k penězům, které mají na spořících účtech nebo v jiných likvidních prostředcích, které jim nyní znehodnocuje vysoká míra inflace. Upozorňuji je na to, že pokud svoje finance vloží do nákupu několika dobře prověřených a zajištěných dluhopisů, může jim to v následujících několika letech přinášet nadprůměrné zisky, které budou nejvíce hmatatelné v době klesající inflace. A právě takové prověřené dluhopisy naleznou investoři na Dluhopisomatu."zifikace investičního portfolia, a to jak na straně akciové části, tak na straně dluhopisové. U nich je dobré nakoupit mix různých emisí.

Je vhodné se bránit dnešní vysoké míře inflace a zřejmě nastupující stagflaci nákupem dluhopisů?

V současnosti to v České republice nevypadá s ekonomickým výhledem příliš optimisticky. Vysoká míra inflace nutí Českou národní banku zvyšovat úrokové sazby. Tyto vysoké úrokové sazby přímo ovlivňují dostupnost podnikatelského kapitálu, jehož získání je nákladnější. Ekonomika tím pádem přibržďuje, jde do recese a ceny rostou. Firmy se dostávají pod tlak, zhoršují se jejich hospodářské výsledky a těm, které vstoupily na burzu tím pádem klesá hodnota akcií. Jestliže bude recese trvat delší dobu, dostáváme se do takzvané stagflace. Pokud k tomu dojde a ekonomické scénáře jsou zatím bohužel pesimistické, pak se kvalitní firemní dluhopisy s vysokým fixním výnosem mohou stát zajímavou investiční příležitostí.

Jak hodnotí úvěrovou kvalitu emitenta dluhopisové tržiště Dluhopisomat?

Dluhopisomat hodnotí úvěrovou kvalitu emitenta dluhopisů tím, že mu přidělí rating. Tento rating vychází z úvěrové kvality emitenta a odráží míru rizika spojeného s investicí do jeho dluhopisů. Čím vyšší je rating, tím bezpečnější je investice.“ říká Ing. Martin Měřička, vedoucí analytického oddělení Dluhopisomatu. „Zelenou ke zveřejnění na Dluhopisomatu dám jen těm společnostem, u kterých si sám dokáži představit, že bych si koupil jejich dluhopis. Důležitá je především transparentnost, dlouhodobější historie a udržitelný model podnikání. “ dodává a odkazuje se na přísná kritéria výběru emitentů.

Jaké je nejlepší zajištění dluhopisů?

Zajištění je procento z jistiny dluhopisu, které bude držiteli, tedy investorovi vyplaceno zpět v případě selhání emitenta. Například dluhopis se 100% zajištěním znamená, že držitel v případě selhání společnosti získá zpět celou částku své investice. Dluhopis s nižším zajištěním představuje více rizikovější investici. Jedním z kvalitních způsobů zajištění jsou hmotná aktiva, tedy nemovitosti a také pozemky. Ideálním stavem je, když současná, nebo odhadovaná hodnota aktiv na konci platnosti dluhopisu je rovna alespoň hodnotě dluhopisové emise.