Prvním z nich bylo stanovení cíle provozovat do roku 2023 kompletně bezemisní městskou hromadnou dopravu, a to za pomoci jak klasických, tak zejména parciálních trolejbusů. Pořízení první pětice těchto vozidel již bylo uskutečněno a od září letošního roku se s nimi můžete setkat na linkách přes Valy a do Hudcova. Pokud se provoz těchto vozidel v následujících měsících osvědčí, plánuje statutární město Teplice v následujících čtyřech letech pořídit ještě 10 obdobných vozidel (ve dvou sériích po pěti kusech), která budou znamenat definitivní konec autobusů na linkách městské hromadné dopravy v Teplicích. Teplice by se tak, na minimálně několik let, staly největším městem v České republice provozujícím lokálně bezemisní městskou hromadnou dopravu.

Zdroj: Statutární město Teplice

I přesto, že parciální trolejbusy jako takové dokáží nahradit stavbu kilometrů trolejbusové dráhy, jejíž výstavba je velmi nákladnou záležitostí, nelze o nich říci, že jsou všespásné. Pro jejich správné fungování je nutné dodržovat poměr úseků jízdy pod trolejovým vedením a mimo něj, a to v poměru zhruba 2/1 (pod/mimo trolejové vedení). Z tohoto důvodu, byť je trolejbusová síť teplických trolejbusů s ohledem na velikost města velmi hustá a rozsáhlá, se statutární město Teplice rozhodlo dobudovat zřejmě poslední úseky nových trolejbusových tratí, které tak zlepší podmínky pro možnost provozování parciálních trolejbusů na všech linkách místo autobusů a zároveň doplní celistvost celé trolejbusové sítě. Již v roce 2017 tak byla započata projektová příprava na výstavbu nových trolejbusových tratí, zejména v oblasti Trnovan, a to v úsecích Emílie Dvořákové – Stanová – Jana Koziny – Přítkovská, Přítkovská – Obránců míru – Maršovská – Jana Koziny – Bohosudovská – Přítkovská a krátké propojky v lázeňské části Šanova mezi ulicemi U Nových lázní a Jankovcova. V rámci tohoto projektu bude kompletně modernizována i největší teplická trolejbusová měnírna v Riegrově ulici, která, se svou technologií z roku 1987 a špatným technickým stavem samotné budovy, tvoří největší hrozbu z provozního hlediska trolejbusů. Projektová příprava by měla být dokončena v první polovině roku 2019 a samotné realizační práce by mohly započnout již v roce 2020. Kompletní dokončení všech zmíněných akcí se očekává do poloviny roku 2023.

Kromě těchto velkých plánů pokračuje statutární město Teplice, ve spolupráci se smluvním dopravcem ARRIVA CITY s.r.o., na rozsáhlé modernizaci stávajícího trolejového vedení a nezapomíná ani na obnovu vozového parku klasických trolejbusů pro zachování nízkého průměrného stáří vozového parku trolejbusů a pohodlí pro cestující.

Vše o teplických trolejbusech se dozvíte již tuto sobotu 15. září na akci Oslavy 66 let trolejbusů v Teplicích, na kterou jste srdečně zváni. Akce se uskuteční od 10.00 do 17.00 hodin a jsou pro vás připraveny vyhlídkové jízdy historickými i současnými trolejbusy po celých Teplicích zdarma, výstava trolejbusů a ostatní techniky, prohlídka opravárenských dílen, expozice součástí trolejového vedení a hlavně mnoho zábavy pro děti i dospělé, včetně soutěží o hodnotné ceny. Celá akce bude zakončena spanilou jízdou všech zúčastněných trolejbusů z vozovny do centra města. Bližší informace o akci se dozvíte na webových stránkách města Teplice (www.teplice.cz) nebo webových stránkách dopravce ARRIVA CITY s.r.o. (www.arriva.cz).

Zdroj: Statutární město Teplice

 


http://www.mobilita-teplice.cz/