RON Portál funguje v internetovém rozhraní, může to být stránka designovaná podle grafického manuálu zákazníka. Na úvodní obrazovce jsou samozřejmostí přihlašovací údaje. Podle nastavených práv dle hierarchie se na dalších stránkách jednotliví zaměstnanci mohou dostat k informacím určeným právě pro ně. V prvotním plánování a v průběhu nastavování programu jsou zpřehledněny schvalovací procesy. V jednom prostředí je možné pracovat s různými agendami. Práce je mnohem efektivnější. Uživatelsky je jednoduchý, lze jej rozšířit o jazykové mutace či vytvořit ve firemních barvách.

Kdo pracuje s portálem?

RON Portál je určen pro každého. Pracovat s modulem mohou všichni zaměstnanci napříč pozicemi ve firmě. Podle nastavení přístupových práv lze jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů zpřístupnit jednotlivé agendy, definovat práva, s kterými údaji o zaměstnancích nebo středisky mohou pracovat.

Zaměstnanec získá přehled o své docházce, může žádat o dovolenou, pracuje s cestovními příkazy, objednává stravu, komunikuje s personálním oddělením, tiskne si výplatní pásku, přihlašuje se na školení, má informace o nutnosti absolvovat lékařskou prohlídku.

Vedoucí schvaluje žádanky o dovolené svých podřízených, edituje a schvaluje docházku svých podřízených, navrhuje jejich odměny a zasílá ke schválení, pracuje s hodnocením zaměstnanců, sleduje povinná školení podřízených, jejich lékařské prohlídky.

Zdroj: Asset MEDIA

Personální oddělení aktivně pracuje s docházkou, akceptuje zaslané personální změny, vypisuje interní školení, připravuje formuláře pro hodnocení zaměstnanců, pracuje s uchazeči.

Vedení společnosti získá přehledy o docházce celé společnosti, má kontrolu nad mzdovými náklady.

Dodávaný software pokrývá všechny požadavky moderního personálního oddělení. Sám zákazník si zvolí, které části nabízeného řešení potřebuje k usnadnění práce. Není potřeba investovat do kompletního systému, ale zvolí si ty moduly, které přinesou úsporu času a financí. Podrobné informace o společnosti RON Software a nabídku informačních systémů najdete na internetové adrese: www.ron.cz.