Dne 16. června se vzduchem neslo vzrušení a radost, protože společnost LINTECH, spol. s r.o. oslavila významnou událost - 30 let úspěšného působení na trhu. Zaměstnanci a hosté se sešli v areálu společnosti v Domažlicích, aby si připomněli tento významný milník. Byl pro ně připraven bohatý program od vystoupení Mrákovského souboru, přes taneční vystoupení tanečnic samby a havajských tanců, imitátora Petra Jablonského až po zakončení s kapelou.

Zdroj: LINTECH, spol. s r.o.

V průběhu oslav byl také čas na zamyšlení a upřímné vzpomínání. Pan ředitel společnosti Karel Kubr vyjádřil poděkování zaměstnancům, kteří dle jeho slov, byli a jsou hnací silou úspěchu společnosti.

Společnost LINTECH, spol. s r. o., založená v roce 1993, se stala předním dodavatelem v oblasti laserových technologií, konstrukce jednoúčelových strojů a zakázkové výroby. Díky rozmanité nabídce, která zahrnuje i služby zakázkového značení výrobků a dílů, výrobu razníků a razidel, identifikačních a výrobních štítků a specializovanou montáž drobných dílů pro elektrotechnický průmysl, si společnost vydobyla své místo na trhu.

Za uplynulá tři desetiletí se společnost LINTECH vyvinula nejen jako firma, ale také si vypěstovala trvalé vztahy se svými zákazníky. Díky svému závazku poskytovat řešení na míru a výjimečnou kvalitu se stala důvěryhodným partnerem mnoha podniků.

Při pohledu do budoucnosti se společnost i nadále zaměřuje na to, aby zůstala na špici technologického pokroku, využívala nové příležitosti a neustále se vyvíjela.

LINTECH, spol. s r.o. má výborné odborníky a je potřeba dalších:

  1.  Programátor Ž/M
  2.  Technicko-obchodní poradce Ž/M
  3.  Operátor obráběcích strojů Ž/M

s možností ubytování tzv. „Panského dvora“ v areálu společnosti LINTECH

Více informací získáte na: 
https://www.lintech.cz/kariera/ 
kariera@lintech.cz, tel. 602 555 045

 Zdroj: LINTECH, spol. s r.o.