Co vašemu Domovu Horizont dalo a vzalo náročné covidové období?

Nepříjemné covidové období přineslo zjištění, že máme v našem domově úžasný kolektiv. Na to, že naše pečovatelky nejsou aprobované zdravotní sestry, zvládaly situaci skvěle. Výtečně si vedly i naše zdravotní sestry. Kyjovskou nemocnici jsme prakticky nezatížili. Překvapivě dobře zvládali vše i uživatelé našich služeb. Nepříjemnou stránkou covidového období bylo, že jsme museli omezovat kontakty a též řadu akcí a aktivit, oblíbených u klientů. Hodně nám pomohlo, že máme rozlehlý areál a klienti se tak mohli často procházet venku.

Pod svou střechu jste přijali 20 evakuovaných seniorů z tornádem zničeného hodonínského S-centra. Jak se jim u vás daří?

Pro tyto klienty jsme vyčlenili samostatnou budovu v našem areálu, dříve sloužila jako dílny pro naše klienty, interiéry jsme přizpůsobili potřebám seniorů. Vzniklo tak odloučené pracoviště S-centra Hodonín u nás. Zajímavé bylo sledovat reakce klientů s mentálním postižením a reakce zabydlujících se seniorů. Naši klienti začali seniory navštěvovat a na seniorech bylo vidět, jak pookřávají. Okna seniorů směřují do venkovního prostoru, kde se odehrávají naše kulturní a sportovní akce. Mohou tak sledovat dění z okna, pokud chtějí, pečovatelky je vyvezou na vozíčku, aby mohli vidět vše zblízka. Pro seniory je to vzpruha. Samozřejmě současné bydlení po čtyřech seniorech v jedné místnosti je nutno brát jako dočasné provizorium.

Provozujete chráněné bydlení v Kyjově a chystáte nové ve Strážovicích. Kdy a kolik bytů ve Strážovicích začne sloužit svému účelu?

V Kyjově máme chráněné bydlení rozložené do sedmi bytů, v nich máme ubytováno 18 našich klientů s větší mírou samostatnosti, kteří ve městě pracují na krátký úvazek, například u technických služeb. Díky kraji se nám podařilo koupit samostatně stojící dům ve Strážovicích, dne 28. května jej slavnostně otevřeme. Zpočátku v něm budou bydlet tři uživatelé našich služeb, během půl roku tam přibudou ještě dva naši klienti. Po dobudování podkrovních místností se tam ještě příští rok přestěhují další dva klienti. Cílem je postupné osamostatňování uživatelů. Výhodou tohoto bydlení je velká zahrada, kterou mohou klienti využívat.

Snažíte se svět handicapovaných více přiblížit mladé generaci. Co vás k tomu vede a jaké cesty volíte?

Už od roku 2015 spolupracujeme s několika základními školami v okolí. Výsledkem naší spolupráce je dohoda, že k nám pošlou na celodenní akci žáky ze sedmých a osmých tříd. Skupinu žáků jsme vždy rozdělili na skupiny, jedna pracovala v dílně s našimi klienty, druhá na oddělení mezi klienty a třetí se účastnila sportovních aktivit s klienty. Šlo nám o to, aby děti měly možnost poznat naše mentálně postižené klienty a dostaly tak příležitost je lépe pochopit.
Také připravujeme na 28. května Den otevřených dveří v našem zařízení, který jsme koncipovali jako volný program, na který mohou přijít i rodiny s dětmi. Lákadly jsou ukázky z činnosti hasičů, skákací hrad, vystoupení uživatelů našeho domova. Slibujeme si od toho, že obě zmíněné aktivity přispějí k lepšímu začleňování našich klientů do společnosti.

Na kterou další zajímavost byste rád upozornil?

V minulosti jsem působil i jako ředitel na vesnických školách, ty mívaly svoje vlastní plesy. Tak jsem si řekl, proč neudělat ples našeho zařízení. Jsme asi jediní svého druhu, kdo pořádá večerní ples. Většina podobných zařízení mívá ples v odpoledních hodinách. V počátcích vládla k tomu skepse okolí, dnes už je náš ples vyhledávanou akcí. Bohužel teď ples dvakrát nebyl skrze covid, další leden už určitě bude a nebude chybět ani tradiční polonéza našich klientů s dobrovolnicemi. Na akci nám hrává kapela a cimbálovka, máme také tombolu.