V současné době zahrnuje území celého kraje včetně několika příhraničních lokalit v Olomouckém a Zlínském kraji. Do ODIS je zapojeno aktuálně celkem 13 dopravců, kteří v kraji zajišťují městskou, regionální autobusovou a železniční dopravu. ODIS spravuje a rozvíjí společnost Koordinátor ODIS s.r.o., jejímiž společníky jsou Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava.

Z pohledu cestující veřejnosti byly pro ODIS v končícím roce dominantní události, které odrážely postupující a současně vibrující pandemii COVID-19, avšak v jejím stínu se odehrála řada událostí dalších, dopředu připravených a především směřujících ke zlepšení kvality cestování veřejnou dopravou v kraji po všech stránkách.

Nová ODISka – nové možnosti
Od března jsme zahájili vydávání ODISek nové generace – to jsou ty šedostříbrné. Tyto ODISky vydáváme již my a vedle všech funkcí, které umožňují ODISky vydávané dosud jednotlivými dopravci, jsou připraveny na další funkce. Již v první polovině příštího roku by mohly plně nahradit In-kartu Českých drah, bude jimi možné platit v autobusech a vlacích ve Zlínském kraji a pracujeme na možnosti jejich využití i v Pražské integrované dopravě. V průběhu tohoto roku jsme také postupně převzali správu všech starších ODISek vydávaných jednotlivými dopravci.

Nový e-shop ODIS – vše v jednom
Od března jsme rovněž zahájili provoz nového jednotného e-shopu ODIS, prostřednictvím kterého si lze novou ODISku nejen objednat, ale také dále plně obsluhovat, tj. nahrávat elektronické peníze nebo dlouhodobé časové jízdenky. Náš e-shop ODIS, skrytý pod tyrkysovou barvou, využívá také ostravský dopravní podnik pro obsluhu svých tarifních produktů.

Nové Call centrum ODIS – co víme, povíme
Zlepšili jsme poskytování telefonických a mailových informací, přestěhovali jsme naše Call centrum do nových prostor a vybavili technicky pro lepší komunikaci s klienty. Provozní dobu a personální obsazení jsme upravili tak, aby lépe vyhovovaly potřebám cestujících.

Dopravní infocentra ODIS – jsme pro Vás v celém kraji
V květnu jsme otevřeli nové, již desáté Dopravní infocentrum ODIS v Krnově, které stejně jako ty ostatní, poskytují veškeré informační služby a servis k ODISce. Od srpna jsme rozšířili provozní dobu Dopravního infocentra v Hlučíně na celý měsíc. Aktuálně připravujeme otevření dalších dvou Dopravních infocenter, a to v lednu 2021 v Havířově.

ODISapka – společník na cestování do kapsy
Během léta jsme cestující veřejnosti představili novou aplikaci pro cestování Moravskoslezským krajem – ODISapka. Kromě vyhledávání nejvhodnějších spojení mezi zastávkami i adresami ODISapka umí také zobrazit on-line odjezdy spojů z jednotlivých zastávek a pracuje rovněž s mapovými podklady jak pro zadávání, tak pro interpretaci vyhledaných výstupů. Její největší předností je však možnost si na vyhledané spojení rovnou zakoupit jízdenku, která se zobrazí ve formě QR kódu a platí pro celou cestu včetně všech přestupů. Cena takové jízdenky je stejně výhodná, jako by byla zakoupena prostřednictvím ODISky. Kromě toho je možnost si v ODISapce zakoupit i 24 hodinové celosíťové jízdenky či krátkodobé jízdenky s časovou platností pro vybrané městské zóny. ODISapka je zdarma k dispozici na platformě Android a iOS.

Nezpomalujeme ani v novém roce
Od 1. ledna 2021 vyjíždí na Havířovsku vysoutěžený dopravce ČSAD Havířov a.s. s novými a modernizovanými autobusy. Dopravní změny se dotknou zejména cestujících v okolí Žermanické přehrady, kde došlo k propojení linek směřujících od Havířova s linkami od Frýdku-Místku do nového průběžného spojení. Tím se mnoha cestujícím nabídne spojení, které dosud bylo zajištěno pouze s přestupem, či nebylo zajištěno vůbec. K dílčím změnám dochází také u spojení Havířova s Ostravou či s Karvinou.
Spuštěním této oblasti je završen proces zkvalitňování autobusové dopravy v Moravskoslezském kraji. Nově jsou již všechny autobusy vybaveny moderním elektronickým informačním systémem pro cestující, jsou vybaveny wi-fi routery a umožňují cestujícím platit jízdné pohodlně prostřednictvím bankovní karty. Všechna vozidla splňují přísné emisní limity a většina z nich je poháněna na CNG. Tak je vyzkoušejte a pojeďte o Vánocích na výlet ODISem.

Přejeme všem cestujícím příjemné prožití vánočních svátků a pohodový a zdravý nový rok.

Koordinátor ODIS s.r.o.