Posláním Protonového centra (PTC) v Praze je již od roku 2012 poskytování nejmodernější onkologické péče, v níž technologie, špičkové lékařské vybavení a zkušení odborníci zaujímají nezpochybnitelnou roli. Jedinečné jsou také péče a přístup k pacientům.

PŘIJÍT K LÉKAŘŮM CO NEJDŘÍVE, JE ZÁSADNÍ

doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.Zdroj: PTC

Přijít na vyšetření včas, je zásadní záležitost zejména pro kompletní nastavení strategie onkologické nebo i jiné další léčby. „Pokud pacient přijde pozdě, může zmeškat ten správný moment, kdy je jeho konkrétní onemocnění ještě ve stadiu, kdy jej dokážeme vyléčit zcela nebo alespoň do takové míry, že kvalita života po léčbě zůstává v dostatečné míře zachována,“ říká primář Protonového centra, doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Dále primář Protonového centra doplňuje: „Každý pacient nás může kontaktovat kdykoli sám a bez doporučení jiného lékaře. Pacient může zavolat na naši infolinku uvedenou na webových stránkách Protonového centra (PTC) nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin pak od nás dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě. Další cestou pacienta do PTC je indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce našich kolegů s odborníky z Komplexních onkologických center“.

LÉKAŘI SPOLUPRACUJÍ V RÁMCI NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA

Pro stanovení léčebné strategie spolupracují lékaři z PTC v rámci odborných týmů. Podstatou těchto týmů je úzká kooperace lékařů zastupujících různé odbornosti – radiolog, radiační onkolog, klinický onkolog, chirurg, případně neurochirurg, dětský onkolog, urolog a další podle potřeby.

Díky vzájemné spolupráci týmů Národního onkologického centra, jehož je Protonové centrum součástí, a dále v součinnosti s dalšími onkologickými centry v ČR je zpřístupněna protonová léčba na úrovni komplexní celorepublikové onkologické péče. Tímto způsobem je podpořen cíl onkologické léčby, kterým je zvýšení šance nemocného na vyléčení s využitím všech dostupných léčebných možností.

A doc. Jiří Kubeš ještě dodává: „Největším benefitem protonové léčby je to, že protonový paprsek umožňuje zacílit konkrétní oblast a tím významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Proto se také výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby. Pacientům protonová léčba zvyšuje šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby a po ní“.

CO VŠECHNO V PTC LÉČÍ?

Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií dokážou v Protonovém centru úspěšně léčit široké spektrum diagnóz.

V první řadě se jedná o rakovinu prostaty u mužů a rakovinu prsu u žen. Dále léčí maligní lymfomy, nádory v oblasti hlavy a krku, centrální nervové soustavy, vybrané nádory zažívacího traktu a plic. Pacienty pražského centra jsou i děti.

DOKÁŽOU VYLÉČIT AŽ 97 PROCENT PACIENTŮ

Při léčbě rakoviny prostaty vykazuje PTC zcela mimořádné výsledky, a to i v mezinárodním srovnání.

Doc. Jiří Kubeš k tomu říká: „Nejčastější diagnózou u mužů léčenou v Protonovém centru je rakovina prostaty. Dnes můžeme úspěšně vyléčit až 97 procent mužů s rakovinou prostaty, pokud bylo onemocnění zachyceno v časném stadiu. Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho života byla pokud možno stejná jako před nemocí. A dle našich výsledků se nám daří tohoto cíle dosahovat“.

PROTONOVÁ LÉČBA JE NEJŠETRNĚJŠÍ A TAKÉ NEJKRATŠÍ

Léčba mužů s karcinomem prostaty má v PTC nejen velmi vysokou úspěšnost, ale přináší také další důležité benefity ve srovnání s jinými léčebnými postupy.

Doc. Jiří Kubeš to vysvětluje takto: „V ČR jsou dostupné všechny metody léčby karcinomu prostaty. Pacienti tedy mají volbu. Obecně platí, že co se týká míry přežití, jsou si všechny léčebné metody rovnocenné. Zásadní rozdíl je v tom, jak moc je ten konkrétní typ léčby náročný pro pacienta a jak moc má nežádoucích účinků. Už jen v akutní fázi léčby volíte mezi týdenní hospitalizací, několikaměsíční rekonvalescencí s lázeňským pobytem a pobytem na neschopnosti v případě operace, anebo v případě protonové terapie u nás pět návštěv bez hospitalizace a bez pracovní neschopnosti, tedy s možností pokračovat v zaměstnání bez pauzy. Léčba u nás je velmi šetrná a především pohodlná a má minimum nežádoucích účinků“.

doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.Zdroj: PTC

CITÁT
V akutní fázi léčby karcinomu prostaty volíte mezi týdenní hospitalizací, několikaměsíční rekonvalescencí s lázeňským pobytem a pobytem na neschopnosti v případě operace, anebo v případě protonové terapie v PTC pět návštěv bez hospitalizace a bez neschopnosti.

Co možná nevíte
* Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem občanům České republiky. PTC má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami.
* Pražské Protonové centrum (PTC) dosud léčilo přes 9000 pacientů z 50 států světa. Kromě samotné léčby poskytuje PTC i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké veřejnosti prostřednictvím magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).
* Protonová léčba je v současnosti nejšetrnější radioterapií, která dává vysokou šanci na úspěšné zvládnutí léčby při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Umožňuje velmi přesně zacílit na nádor, a tím snížit nežádoucí ozáření okolních tkání a orgánů.

PTC nabízí jedinečný servis a komunikaci

Zdroj: PTC

KLIENTSKÝ SERVIS V PTC JE VSTŘÍCNÝ A SPECIFICKÝ

I když nemocné někdy spojuje stejná diagnóza, každý pacient má svůj vlastní příběh. Tomu lékaři a další personál PTC podřizují svůj přístup k pacientovi, ve kterém je na prvním místě trpělivost a pokora.

„Z našeho pohledu je nejdůležitější především lidský přístup s velkou dávkou trpělivosti a pokory k životu. Je potřeba, aby v nás pacienti našli někoho, na koho se mohou spolehnout, kdo zná jejich situaci a je jim kdykoli k dispozici,“ říká primář Protonového centra doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

PTC NABÍZÍ LIDEM POMOC I OPORU

Komunikace Klientského servisu s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové terapii, posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby a podobně.

V PTC se snaží pochopit, co jejich pacienti prožívají, pomáhají jim se zorientovat v jejich pro ně dosud neznámé životní etapě, snaží se spolu s pacienty a dalšími kolegy nalézt nejvhodnější způsob léčby.

KONTAKTOVAT PTC JE PRO PACIENTY VELICE SNADNÉ

Cest do PTC je několik. Nejrychlejší cestou je indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce s odborníky z Komplexních onkologických center.

Další možností je, že pacient sám zavolá na infolinku uvedenou na webových stránkách PTC nebo pošle e-mailem dotaz na Klientský servis. Do 24 hodin pacient dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci.

Je potřeba také říci, že pacient může kontaktovat Protonové centrum kdykoli sám a bez doporučení lékaře (praktického lékaře, urologa, onkologa a podobně).

Protonovou léčbu, i všechna vyšetření v PTC, hradí ze zákona zdravotní pojišťovny.

OSOBNÍ KOORDINÁTOŘI POMÁHAJÍ

Již při prvním kontaktu s PTC dostane pacient přiděleného svého osobního koordinátora, se kterým, pokud bude mít zájem, se sejde při své první návštěvě v PTC.       Než se rozsvítí na vyvolávacím systému číslo pacienta jako signál, že již půjde na konzultaci k lékaři, přijde za pacientem právě jeho osobní koordinátor léčby a vysvětlí mu vše potřebné, případně s ním probere jeho dotazy.

V Protonovém centru se vždy snaží, aby zdejší pacienti nečekali zbytečně a šli na konzultaci s lékařem pokud možno na čas, na který byli objednáni.

KLIENTI PTC SI MOHOU LÉČBU NAPLÁNOVAT

I po schůzce s lékařem je každý koordinátor připraven se s pacientem znovu sejít a probrat s ním další kroky, případně si s ním zodpovědět otázky, které ještě pacienta napadly v průběhu konzultace u lékaře.

Datum a čas zahájení léčby se vždy snaží personál PTC naplánovat nejen podle závazných medicínských protokolů, ale i s ohledem na časové možnosti pacienta.

Zdroj: PTC

Více informací na www.ptc.cz

Movember – Kníratý listopad
Akce Movember je každoroční charitativní akce, jejímž účelem je zvýšení povědomí o zákeřných a nebezpečných mužských onemocněních a problémech, jako jsou rakovina prostaty, rakovina varlat, či dokonce mužská sebevražednost. Rakovina prostaty je strašákem mužů. Má na svědomí až patnáct set úmrtí ročně. Každý rok navíc postihne na sedm tisíc Čechů. Akce Movember chce přimět muže k preventivním prohlídkám. Včasná a správně zvolená léčba totiž může zachránit nejen život, ale také intimní život, sociální kontakt i sebevědomí. Muži si tak během listopadu nechají narůst knírek, aby vyjádřili podporu nemocným a zvýšili tak i povědomí o důležitosti preventivních prohlídek prostaty i dalších mužských orgánů. Cílem světového hnutí je především „změnit pohled na mužská onemocnění“ a získat dostatek finančních prostředků na léčbu a vývoj nových léků.
Vyšetření magnetickou rezonancí a PET/CT jsou v Protonovém centru otevřená všem pacientům.
V Protonovém centru (PTC) v Praze zpřístupnili vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a pozitronovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií (PET/CT) všem pacientům z celé České republiky a s žádankou ze všech zdravotnických zařízení. Všechna vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami.
K vyšetření do PTC se v současnosti může objednat každý pacient i sám, pokud má doporučení od svého lékaře (tzv. žádanku). Za tímto účelem Protonové centrum zřídilo speciální klientskou linku, na kterou mohou pacienti volat a kde dostanou veškeré informace.Objednací doba na vyšetření se pohybuje mezi 2 až 3 týdny. Zhotovení popisu s výsledkem vyšetření je zasláno indikujícímu lékaři, případně i pacientovi, do 24 hodin.
ŠANCE PRO KAŽDÉHO
Protonové centrum disponuje velmi moderními diagnostickými přístroji. V PTC se totiž snaží průběžně obnovovat základní přístrojové vybavení. K němu patří dvě magnetické rezonance, jedno PET/CT a dva CT přístroje. Všechny tyto přístroje v poslední době obnovili a jsou v ČR ojedinělé.Kvalitní diagnostické vybavení je základní podmínkou pro to, aby lékaři mohli dobře provádět protonovou radioterapii. Lékaři v PTC vycházejí z toho, že mají velmi přesný nástroj pro léčbu, a proto je přímo nutné velmi přesně vědět, co mají léčit. To bez optimální diagnostiky nelze.„Přesnější diagnostika = správná léčebná strategie a pro vyšetření onkologického pacienta hraje čas a přesnost obrovskou roli,“ říká doc. MUDr. Jiří Kubeš Ph.D.
Využít zázemí PTC můžete, i když se tam nebudete léčit. Jeho diagnostická zařízení jsou přístupná pro další i neonkologické pacienty. Obrátit se na PTC může jakýkoli pacient, kterému jeho ošetřující lékař vystavil již zmíněnou žádanku na vyšetření.