Místa posledního odpočinku českých knížat a králů
(8. 9. 2020 od 16:30)
Všichni panovníci byli smrtelní lidé, po jejichž skonu spočinula jejich těla v chrámových kryptách a kaplích. Někteří se snažili založit dynastická pohřebiště, kde by byly uloženy nejen jejich ostatky, ale i těla jejich nástupců a kam by byly případně přeneseny i ostatky jejich předchůdců. Většinou ale nebyli úspěšní, a proto najdeme česká knížata a české krále pohřbené na mnoha různých místech u nás i v zahraničí. U některých vladařů ani nevíme, kde byli pohřbeni, u jiných to víme, ale jejich hroby nebyly dosud objeveny, hroby dalších pak byly v minulých staletích zcela zničeny. Nejvíce českých panovníků je pohřbeno na Pražském hradě. Nejznámějším tamním pohřebištěm je Svatovítská katedrála, kam byly přeneseny nejen ostatky Přemyslovců z románské baziliky sv. Víta, ale později v ní našli své místo posledního odpočinku i někteří vladaři z rodu Lucemburků nebo první Habsburkové. Přednáška představí více i méně známá místa posledního odpočinku českých knížat a králů. 
VSTUP VOLNÝ

Zdroj: zadavatel inzerce

Zažít Ostravu jinak
(19. 9. 2020 od 13:00)
Sousedská slavnost v okolí Domu umění v Ostravě je určena nejen pro ty, kteří na Jurečkově ulici bydlí, ale i pro ty, kteří tu pracují nebo se procházejí i pro ty, které zajímá, jak se v této čtvrti žije. Zábava zajištěna, občerstvení také. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě v rámci slavnosti nabídne venkovní tvůrčí dílny pro děti, muzikoterapii na terase a komentované prohlídky Domu umění a jeho historie.

Zdroj: zadavatel inzerce

Dělník je smrtelný, práce je živá
(22.9.2020, vernisáž výstavy v 17 hodin)
Výstava se pokusí představit slavnou dobu světa práce, přes její degradaci, nezájem a postupný návrat na výtvarnou scénu. Nebude se jednat o nostalgické představení práce, ale o rehabilitaci tématu, jeho kritické zhodnocení a představení laické i odborné veřejnosti, jako tématu, které se nějakým způsobem týká každého lidského jedince otevřít. Výstava chce ukázat dobový význam tématiky práce a její odkaz pro současnost obecně a v užším pojetí regionu. V jednotlivých výstavních sekcích bude přestavena tematika práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny v rámci 20. století tak, jak byly zastoupeny v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století. Proměny od pojetí práce jako nutnosti, přes okouzlení technikou, až po současnou možnou interpretaci v rovině dobového pojetí každodennosti a dokladu technologického postupu či „posledního pracovního dne“, protože řada řemeslných a pracovních činností je dnes již opuštěna nebo zapomenuta. 

Zdroj: zadavatel inzerce

Les Marquises
(24. 9. 2020 od 19:00)
Koncert z cyklu soudobé experimentální hudby Pohyby, zvuky, prostory 
Les Marquises | Emilie Škrijelj (Fr) + Tom Malmendier (Be)
Dva hlasy spolu dýchají, proměňují se, shlukují a stáčí se jako liána. Tanec na žhavých uhlících, žhavé Markézy…
První album duo vydalo v únoru 2020 na novém labelu „eux sæm“.
LES MARQUISES, Markézy je název dua inspirovaný atmosférou skupiny vulkanických ostrovů ve Francouzské Polynésii, z nichž většina je neobydlených. Spojení tepu bicích nástrojů, akordeonu, turntablismu a elektronických ruchů vytváří podivuhodný neklidný svět, střídání poloh, rozbíhání a opět sbližování jednotlivých zvukových linek.

Tom Malmendier: drums, objects
Emilie Škrijelj: accordion, turntable, electronics

Zdroj: zadavatel inzerce

www.gvuo.cz