Proč by si uchazeči měli vybrat naši školu?
Především proto, že chceme, aby naši žáci dobře zvládli teorii, ale také aby byli připraveni do reálného života. Vím, zní to jako klišé a řeknete si, že toto by snad měla být samozřejmost, ale já to vnímám tak, že absolvent naší školy je schopen budoucímu zaměstnavateli nabídnout praktické dovednosti, které u nás získal a tím se pro něj stává atraktivním. Dalším benefitem je určitě fakt, že jsme menší škola a můžeme tak nabídnout opravdu individuální přístup k našim žákům, především v odborných předmětech. Žák u nás opravdu není jen číslo v třídním výkaze, ale od začátku s ním pracujeme jako s partnerem ve vzdělávání. Kabinety našich učitelů jsou vždy otevřené stejně jako moje kancelář. Daří se nám díky tomu velmi brzy odhalovat případné problémy, které mohou během středoškolského studia vzniknout a okamžitě je řešit. Jsme škola, která v příštím školním roce oslaví 30 let od svého založení, takže nabízíme i zkušenosti a energii, abychom reagovali na nové trendy a výzvy, které jsou před námi. Zároveň máme dlouhodobě vysokou úspěšnost u maturit a závěrečných zkoušek.

Jak byste vyjádřil důležitost výběru vhodného oboru?
Správný výběr školy je nesmírně důležitý. Uchazeč by si měl uvědomit své silné a slabé stránky a zájmy. Škola by žáky měla bavit, mělo by je zajímat, co se učí a proč. Chápu, že v deváté třídě je to mnohdy problém, protože ne každý má o svém budoucím uplatnění jasno. První volba by měla být, jestli chci maturitní nebo učební obor. Potom by se uchazeč měl zajímat o učební plán daného oboru, aby zjistil, jaká je skladba předmětů, především těch odborných (profilových). Naše škola nabízí maturitní i učební obory, máme posílenou dotaci hodin českého a anglického jazyka, některé předměty vyučujeme v angličtině. Veškeré informace včetně učebních plánů jednotlivých oborů máme na webu.

Čím můžete motivovat zájemce?
Poskytujeme bezvadné zázemí pro studium jak maturitních tak učebních oborů. Máme nadstandardně vybavené počítačové učebny. Dataprojektory s PC na každé učebně jsou dnes už standard. Dvě naše učebny jsou profesionálně multimediálně vybavené a jsou klimatizované. Před 3 lety jsme vytvořili grafickou dílnu s profesionálním tiskařským vybavením. Pro nejlepší žáky ve třídě nabízíme prospěchová stipendia. Škola se také pravidelně účastní evropského programu Erasmus+.

Budou přijímačky jiné než v loňském roce?
Ano, budou jiné, hlavně pro uchazeče o maturitní obory. Pokud bude počet uchazečů menší, než je kapacita daného oboru, můžeme zrušit jednotné přijímací zkoušky. Tyto informace uchazeči zjistí na webových stránkách školy nejpozději do 8. 3. 2021. U učebního oboru Reprodukční grafik zůstává přijímací pohovor. U oboru Prodavač je jediným kritériem prospěch na ZŠ. Kritéria pro jednotlivé obory jsou vyvěšena na webu školy.

Přehled studijních oborů  Střední odborné školy EDUCA

Zdroj: Educa.
Zdroj: Educa.Zdroj: Educa.