Jsou méně kvalitní. Na šetrnost k přírodě si jen hrají. Určitě to je jen greenwashing. To jsou nejčastější předsudky, které můžete slyšet o ekologických produktech. Přitom o těch skutečně „eko“ neplatí ani jedno. A jejich obliba stoupá.

Stačí, pokud se v obchodě zaměříte na ty, které na svém obalu mají oficiální certifikát ohleduplnosti k přírodě, jako jsou ryze české značky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS) nebo celounijní Ekoznačka EU. S nimi máte jistotu, že na začátku zmíněné předsudky rozhodně neplatí.

Jak ale vypadá proces certifikace? A opravdu se během něj důkladně zkoumá dopad produktu na životní prostředí i jeho kvalita a účinnost? Jistě. Podívejte se s námi.

Pokud se producent rozhodne zažádat o některou z uvedených ekoznaček, musí oslovit Českou informační agenturu životního prostředí (CENIA) a ověřit, zda pro jeho produkty existuje produktová kategorie s pevně danými kritérii. CENIA je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí, které je zároveň garantem celého programu. Před podáním samotné žádosti musí výrobce popsat celý životní cyklus produktu, pro který chce značku ekologické výjimečnosti získat, a uvedená tvrzení také podložit důkazy. Nároky na potřebnou dokumentaci se liší produkt od produktu. U většiny je však k dispozici předpřipravený excelový kalkulátor, který zjišťuje informace jako je přesné složení výrobku, údaje o obalech aj. Pravdivost informací se pak dokládá zasláním bezpečnostních listů, certifikátů o původu surovin, grafické podoby etiket apod.

V rámci kritérií pro jednotlivé kategorie produktů a služeb se sleduje třeba množství používaných nebezpečných látek, aktivní snižování emisí CO2, udržitelný původ použitých surovin a materiálů apod. Při schvalovacím procesu se ale CENIA zaměřuje i na osvětu. Zkoumá se mimo jiné způsob, jakým jsou spotřebitelé informování o tom, jak s produktem zacházet, aby se zvýšila jeho účinnost a prodloužila životnost, a zda zákazník ví, jak s produktem naložit na konci jeho životnosti tak, aby byl v maximální možné míře recyklovaný.

Průběh celého certifikačního procesu najdete ZDE.

Můžeme si pomoci konkrétním příkladem. Pro tyto účely jsme zvolili kategorii kosmetických výrobků. U nich je nutné výrobcem prokázat nízkou toxicitu pro vodní organismy, biologickou rozložitelnost jednotlivých složek, omezené použití nebezpečných látek, minimalizované používání obalů a snadno recyklovatelné obaly, obnovitelné složky udržitelného původu a dobrou účinnost, která není testována na zvířatech.

Celkově jsou kritéria pro jednotlivé typy výrobků a služeb stanovena tak, aby je splnila přibližně jedna pětina všech produktů z dané kategorie. Vstupenka do exkluzivního klubu držitelů ekoznaček rozhodně není automatická. Díky tomu je zaručeno, že potvrzení získají skutečně jen ti, kdo jsou v maximální možné míře šetrní k životnímu prostředí i zdraví spotřebitelů bez snížení účinnosti produktu.

CENIA vždy na začátku procesu žádost zkontroluje, zda obsahuje po formální stránce veškeré náležitosti. Pokud je vše v pořádku a žadatel následně uhradí registrační poplatek (Chcete vědět více o poplatcích a slevách?), pustí se do samotného vyhodnocení. Součástí je i fyzická kontrola v místě výroby. Samotný proces hodnocení ze zákona nesmí trvat déle jak 2 měsíce a končí rozhodnutím o tom, zda může být ekoznačka udělena.

Pokud produkt splní veškerá kritéria a ekoznačku získá, lze ji následně umístit na obal výrobku pro snazší orientaci spotřebitelů, stejně jako se může stát nedílnou součástí firemního marketingu. Využít ji lze také jako certifikát přírodní šetrnosti v rámci tzv. zelených zakázek. A to nejen v ČR. Platnost všech ekoznaček udělovaných CENIA je celosvětová.

Povídejte se, které produkty a služby již ekoznačku získaly.

Zdroj: ekoznacka.cz