Certifikát je založen na metodě asymetrické kryptografie. To znamená, že se skládá z privátního (soukromého) a veřejného klíče. Veřejný klíč, jak vyplývá z jeho označení, je veřejně přístupný a kdokoliv skrze něj může ověřit pravost vašeho podpisu. V praxi to funguje tak, že v rámci podpisu je těsně svázaný privátní klíč s veřejným klíčem. Bez privátního klíče podpis nelze vytvořit a zároveň jej nelze ověřit bez veřejného klíče. Další vlastností elektronického podpisu je časové ukotvení. Každý takto podepsaný dokument obsahuje časové razítko, které bezpečně prokazuje datum a čas podepsání. Toto razítko vydává důvěryhodná třetí strana a ověřit jej lze podobně jako elektronicky podepsaný dokument.

Kromě častěji využívaného kvalifikovaného certifikátu existuje certifikát komerční. Využívá se zejména v rámci bezpečného přihlašování (např. pro zvýšení bezpečnosti při přihlašování do datové schránky), při šifrování e-mailů apod. Oproti kvalifikovanému certifikátu však není uznáván úřady státní správy.

Jaké je využití elektronického podpisu?

Domníváte se, že elektronický podpis není něco, co nutně potřebujete?

V první řadě je třeba zamyslet se nad jeho širokém spektru využití. Jak již bylo výše řečeno, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis nalezne využití v první řadě při elektronické komunikaci, ať už se státní správou, s krajskými a městskými úřady či se zdravotními pojišťovnami. Rovněž jej budete potřebovat při podávání různých žádostí, od sociálních dávek až po dotace Evropské unie. Dále se jedná o podepisování faktur, podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, přiznání k DPH, přihlašování a odhlašování z nemocenského pojištění či jako elektronický podpis PDF dokumentů.

Další možné využití je v rámci eReceptu. Jedná se o elektronickou preskripci, tedy o lékařský recept v elektronické podobě. Vydávat recepty elektronicky ovšem kvůli bezpečnosti nelze bez ověření totožnosti lékaře. Proto lékaři obvykle potřebují kvalifikovaný certifikát. Elektronický podpis jim pak slouží pro různé účely, v první řadě jej využívají při komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a při každém vstupu uživatele k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚ ER).

V současné době je poměrně novinkou, že je třeba jej mít i při podávání nabídky na veřejnou zakázku. Některé portály, jako je například NEN či Tenderarena, totiž vyžadují elektronický podpis (tam, kde to zadavatel pro danou zakázku vyžaduje). Mějte proto na paměti s dostatečným předstihem, že je třeba si kvalifikovaný certifikát zařídit.

Jak mohu získat vlastní kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis?

V České republice v současné době působí tři akreditované certifikační autority. Jedná se o PostSignum České pošty, První certifikační autoritu a eIdentity. Získání certifikátu prostřednictvím některé z uvedených certifikačních autorit se může někomu jevit jako časově náročné, neboť je třeba vážit cestu na kontaktní místo, vyplnit smluvní dokumentaci a vše si nastavit v PC.

Chcete-li ušetřit čas i energii, můžete využít služeb mobilních certifikačních autorit. Tou je např. elektronickypodpis.cz. Ti za vámi dorazí do vaší kanceláře, kvalifikovaný certifikát vám přímo na místě vystaví, zároveň vše nastaví v počítači a celým procesem vás provedou. Tato cesta bývá obvykle tou nejjednodušší a nejrychlejší.