Ale co s opotřebovanými pneumatikami?
Občané mají možnost pneumatiky odevzdat bezplatně na místech zpětného odběru, a to bez ohledu na značku či nákup. Místa zpětného odběru jsou provozovny, které v rámci služeb či prodeje odebírají pneumatiky a mají značení „Místa zpětného odběru“ a jedná se převážně o pneuservisy a místa prodeje pneumatik.

Místa sběrného odběru zřizují všechny povinné osoby (výrobci a dovozci pneumatik).
Zde https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu naleznete místa zpětného odběru výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti individuálně.

Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, kteří se účastní kolektivního systému, občané najdou na stránkách https://www.eltma.cz/ v sekci Sběrná místa.

Od 1. října 2015 je účinný zákon č.223/2015 Sb., kterým se změnil zákon o odpadech, a mimo jiné umožnil vznik kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik. Kolektivní systém zodpovídá za efektivní využívání finančních prostředků určených na svoz a likvidaci pneumatik tak, aby tíže nákladů nezůstala na pneuservisech, autoservisech a potažmo konečných spotřebitelích.

Nezisková organizace Eltma vznikla v roce 2016 z iniciativy výrobců/dovozců pneumatik. Byla založena společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o., Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft, Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A.

Pneumatika není komunálním odpadem a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto by bylo dobré, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce na černé skládce.

Nezisková společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Pneumatika je zpracována materiálově, nebo energeticky. Můžete je najít na různých místech, kde je požadována nízká hladina hluku a vysoká odolnost a pružnost – například podložky pod tramvajové pásy. Prvky pneumatiky naleznete i v cementu. Recyklované pneumatiky pomáhají i nemocným koním – ze speciální směsi textilního materiálu a pryžového granulátu vzniká hipotextilie.

Kolektivní systém Eltma se snaží podporovat kroky, které vedou ke zlepšení situace výskytu opotřebovaných pneumatik v České republice a k větší ochraně životního prostředí. Jako příklad můžeme uvést novinku v legislativě
od 1. 1. 2020 a to navýšení minimální hranice pro sběr pneumatik stanovených na 65 % pneumatik uvedených na trh.
Zdroj: Zadavatel.