V současné době zaujímá významné postavení mezi výrobci a vývozci on-line analyzátorů měření kvality paliva, mechanických automatických vzorkovačů paliva především pro hornictví a energetiku.

Libor Vacek, jednatel firmy Enelex, stál u samotného počátku. „Byl to společný nápad party lidí ve státním podniku Energostroj Chvaletice. Od začátku osmdesátých let se zde vyvíjely analyzátory kyslíku a analyzátory kvality paliva, které jsme instalovali v energetických podnicích v Československu a zemích RVHP,“ popisuje tehdejší situaci Libor Vacek a pokračuje: „Na začátku devadesátých let se nám podařilo přesvědčit vedení dolů na severu Čech, že v našem kolektivu dokážeme nejen vyrobit, ale také nainstalovat a servisovat lepší analyzátory, než ve státním podniku. Firmu Enelex jsme založili v říjnu 1991 a postupně jsme začali budovat systémy měření kvality uhlí na dolech v Mostě, Sokolově Bílině a Chomutově. Později se přidalo také OKD a některé elektrárny.“

Hlavním výrobkem firmy Enelex jsou on-line analyzátory kvality uhlí. „Jedná se o kontinuální měření kvality paliva na principu radioaktivní metody. Dokážeme na jedoucím páse změřit popelnatost, kalorickou hodnotu a množství prošlého paliva,“ vysvětluje jednatel firmy.

Dalším výrobkem jsou automatické vzorkovače paliva, které se používají v energetice a dolech.
Firma Enelex vyrábí rovněž termovizní sestavy pro zabezpečení skládek uhlí a uhelných provozů proti požáru. „Jsme schopni navrhnout a dodat kompletní termovizní systém včetně vlastního vyhodnocovacího SW (měření nárůstů teplot) pro konkrétního zákazníka. Spolu se systémy termovizními dodáváme také pro stejné provozy speciální CCTV systémy,“ zakončuje Libor Vacek. Posledním výrobkem jsou analyzátory kyslíku AE5 a AE8, kterými se měří přebytek kyslíku ve spalovacím procesu kotle nebo pece.

Zdroj: ENELEX spol. s r.o.
Domácí trh
Firma Enelex začala na začátku devadesátých let postupně instalovat systémy měření kvality uhlí ve všech českých povrchových a hlubinných dolech. "Velmi úzce jsme spolupracovali s odborníky jednotlivých dolů a postupně jsme přizpůsobovali naše analyzátory jejich potřebám," říká Libor Vacek. Na konci devadesátých let začal vznikat na dole Tušimice zcela unikátní systém homogenizace uhlí, který využíval on-line analyzátory od Enelexu. Kvalita těženého uhlí se začala měřit od těžebních velkostrojů, přes homogenizační skládku až na expedici. Tento systém umožnil dolům velmi efektivně těžit uhlí a elektrárnám dodávat takzvané vyrovnané palivo.

"Naší společnosti se tímto otevřely cesty do světa uhelného průmyslu. Na všech světových výstavách a konferencích, kterých se naše společnost účastnila, jsme tento „Homogenizační systém“ začali propagovat. Do České republiky měli zájem jezdit horničtí odborníci takřka z celého světa," popisuje Libor Vacek.

Tým lidí okolo Ing. Pavla Smatany dodnes tento systém neustále zdokonaluje a sklízí velký obdiv všech odborníků na těžbu a spalování uhlí. Společnost Enelex již měla tu čest podobný systém navrhovat v Srbsku a mnoha dalších zemích.

Homogenizace TušimiceZdroj: ENELEX spol. s r.o.

Za hranice republiky
V roce 2004 začala firma Enelex expandovat na zahraniční trhy. „Situace v České republice se  s těžebními limity začala nebezpečně přibližovat, proto jsme se vydali dobývat svět,“ říká Libor Vacek. První zahraniční výstavu firma absolvovala v roce 2004 v bulharském Plovdivu. Po té následovaly další veletrhy po celé Evropě, v Asii a Africe. První velkou zahraniční dodávkou bylo několik termovizních systémů pro čtyři jihokorejské elektrárny.

„V roce 2010 jsme vstoupili do sdružení firem CDT, Česká Dobývací Technika, což je sdružení asi 14 firem, které vyrábí technologie pro povrchové a hlubinné dobývání. Spolu s tímto sdružením vystavujeme takřka po celém světě na významných těžebních a energetických veletrzích, kde získáváme tolik potřebné kontakty,“ popisuje Libor Vacek. V současné době pracují výrobky firmy Enelex také na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině, v Indii, JAR, Srbsku, Severní Makedonii, Černé Hoře, Turecku, Řecku, Maďarsku, Estonsku, Indonésii, Pákistánu, Kazachstánu, Jižní Koreji a v letošním roce se chystají první instalace ve Vietnamu. „Je potřeba velké trpělivosti, jelikož jsou velké rozdíly v mentalitě lidí v různých zemích. Dá to velké úsilí. Bez osobní účasti a navázání přátelského vztahu se zahraničním partnerem to nelze,“ říká Libor Vacek.
Dnes jsou stálými zákazníky Enelexu především státní i soukromé těžební společnosti a elektrárny. „Od naší konkurence se lišíme tím, že zákazníkům nabízíme nejenom naše výrobky, ale také systémová řešení. Jsme schopni na základě získání potřebných dat celý systém míchání optimální kvality paliva navrhnout, dodat, namontovat a zajistit servisní péči. Pokud se jedná o systém nad naše možnosti, hledáme vhodného partnera pro realizaci z řad členů CDT, popřípadě se spojíme s větší zahraniční společností,“ popisuje Libor Vacek.

Výhledy do budoucna
Firma Enelex jde neustále dopředu. „Stále se zlepšujeme, daří se nám vymýšlet nové možnosti uplatnění našich systémů,“ říká jednatel. V roce 2020 získala firma dotaci z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dotaci na projekt: „Výzkum a vývoj nové generace dálkově řízeného automatizovaného analytického systému pro řízení materiálových toků v provozech těžby a v místě zpracování nerostných surovin“.

"V České republice uvádíme na trh naší již čtvrtou generaci on-line analyzátorů čímž nabídneme dolům a elektrárnám ještě efektivněji dokončit těžbu a spalování uhlí. Dnes se již také snažíme nahradit výpadky dodávek do provozů spalování uhlí dodávkami technologií do provozů spalování odpadů, biomasy, TAP, peletek. Jedná se především o systémy automatického vzorkování, zpracování a vyhodnocování odebraných vzorků biopaliv," vypočítává Libor Vacek.

Firma Enelex také plánuje dokončit rozjednané projekty na Balkáně a v Dánsku, proniknout více do Indie a začít expanzi do Ameriky. „Jsem pyšný na to, jak nás jako Enelex ve světě uhelného průmyslu a energetiky berou, že naši partneři kromě Prahy vědí, kde leží Chvaletice,“ zakončuje Libor Vacek a dodává: „Nic z toho by ale nebylo bez našich zaměstnanců, náš kolektiv je spolu již mnoho let a mladí, kteří přicházejí, do něj perfektně zapadají. Tímto bych chtěl na závěr všem naším zaměstnancům, partnerům a zákazníkům poděkovat a popřát jim v této divoké covidové době hlavně hodně zdraví a elánu do dalších let našeho společného působení. Na tomto místě bych chtěl zvlášť poděkovat všem naším zákazníkům a pracovníkům ČEZ, SD Chomutov, dolům Tušimice, Bílina úpravně uhlí Ledvice, dolům a úpravnám bývalé MUS a také Sokolovské uhelné společnosti za to, že nám umožňují být jejich dodavatelem a tím i rozvoj naší společnosti".