Na říjnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu jsme přijali usnesení, ve kterém jsou sepsána doporučení, jak dále postupovat s aktivními opatřeními na unijní i národní úrovni, abychom dopady energetické krize na firmy a občany co nejvíce zmírnili. Obecně platí, že musíme skutečně využít všechny možnosti, které se nabízí a nevyhýbat se ani těm oblastem, které jsme donedávna považovali za nedotknutelné, jako například systém obchodování s emisními povolenkami.

Z diskuze mezi poslanci vyplývá, že většinově panuje shoda na několika krocích, které bude nutné podniknout. Jedním z nich je například návrh na oddělení cen elektřiny od cen plynu, který se značnou měrou podílí na aktuálně přemrštěných cenách elektrické energie. V tomto ohledu také požadujeme prošetření případného umělého navýšení cen či nekalé hospodářské soutěže. Dalším je zavedení stropu na velkoobchodní a také dovozní ceny plynu. Rovněž jsme připomněli potřebu využít možnosti společného nákupu plynu, na kterém se nakonec po delším váhání země dohodly. V neposlední řadě je nutné se také zaměřit na fungování výše zmíněného evropského systému obchodování s emisními povolenkami. Je třeba zamezit tomu, aby došlo k jejich spekulativním nákupům, které se projevují vysokou cenou těchto povolenek, či cestou vydání dodatečných povolenek snížit jejich celkovou cenu. To by vedlo i ke snížení výdajů některých průmyslových sektorů. V krizovém případě by mohlo dojít i k pozastavení obchodování.

Česká republika je aktuálně předsednickou zemí EU a má tak hlavní roli v rámci jednotlivých vyjednávání na evropské půdě. Vláda je proto v unikátní pozici navrhnout a najít podporu pro takové kroky, které pomohou nejen Česku a nám podobným zemím, ale i celé Evropě, je ale třeba takové kroky rychle a efektivně dojednat. Tady již není času nazbyt.

Ondřej Kovařík, europoslanec

Více o mé práci v Evropském parlamentu:
Facebook
Twitter

Zdroj: European Parliament
Zadavatel: European Parliament - Renew Europe Group
Zpracovatel: Ondřej Kovařík