K realizaci této rozsahem velké akce významnou měrou přispělo i české zastoupení EEN reprezentované koordinátorem v ČR, kterým je Technologické centrum AV ČR, a pěti regionálními partnerskými organizacemi. Od roku 2008 pomáhá síť EEN českým inovativním firmám, mladým i rozvinutějším, nejen v lepším přístupu na zahraniční trhy, ale poskytuje také poradenství v oblasti inovací, ochrany duševního vlastnictví, či financování rozvoje firem, jak z veřejných, tak z privátních zdrojů. České firmy dlouhodobě tyto služby velmi oceňují. Na konferenci se představili také čeští klienti EEN. Zmíníme například zástupce firem Iterait, Vitadio a TRL Space, kteří se podělili o své zkušenosti se spoluprací s českou sítí a jak jim EEN pomohla při hledání partnerů v zahraničí, či například v oblasti strategie a financování. Je potřeba zmínit, že služby sítě EEN jsou poskytovány bezplatně.

NetworkingZdroj: Enterprise Europe Network

Síť EEN postupně rozšiřuje služby na zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jako jsou pomoc se vstupem na zahraniční trhy, vyhledávání nových partnerů a investorů, či podporu inovací ve firmách o specializované služby, zaměřené na podporu digitalizace, udržitelnosti a odolnosti firem, které nově najdete i v nabídce českého zastoupení EEN.

Další zajímavou a přínosnou oblastí jsou vesmírné technologie, protože řada z nich nachází uplatnění v pozemních aplikacích, například v dopravě, zdravotnictví či zemědělství. Jeden z workshopů konference byl proto věnován představení možností, které vesmírný sektor nabízí malým a středním firmám. Partneři českého konsorcia jsou v této oblasti velmi aktivní, jak v rámci aktivit na podporu startupů (ESA BIC), tak v oblasti technologického transferu (ESA Technology Broker).

panelová diskuse na téma vesmírZdroj: Enterprise Europe Network

Pozornost byla věnována také Ukrajině. Při diskusích o této válkou těžce zkoušené zemi si lidé vyměňovali zkušenosti ohledně způsobů pomoci. Čeští partneři EEN na Ukrajině navázali zajímavé kontakty například v oblasti podnikání v kybernetické bezpečnosti. V této oblasti může být Ukrajina pro české společnosti cenným obchodním či technologickým partnerem, stejně tak i v jiných sektorech můžeme s kolegy z EEN Ukrajina hledat pro české firmy zajímavé příležitosti pro spolupráci.

Pokud hledáte partnery v zahraničí, zkuste je najít prostřednictvím největší podpůrné světové sítě – Enterprise Europe Network!

„Konference byla realizována s finanční podporou hlavního města Prahy“„Konference byla realizována s finanční podporou hlavního města Prahy“Zdroj: Enterprise Europe Network