Recyklovaný drobný elektroodpad, jako jsou použité vysavače, telefony, tablety, rychlovarné konvice nebo tiskárny, představuje zdroj kovů i plastů pro další výrobu. A především dále nezatěžuje životní prostředí. Majitelům i zaměstnancům Enviropolu záleží na tom, v jakém stavu zanecháme planetu budoucím generacím. Před opady nelze zavírat oči.

Elektroodpad sám o sobě se recyklovat nedá, ale je možné recyklovat jednotlivé komponenty. „Spotřebiče rozebereme, vyseparujeme baterie a následně zpracováváme tak, abychom vytěžili co nejvíce frakcí. Ty se pak vrací do oběhu a slouží jako materiál pro další výrobu,“ vysvětluje Pavla Marušová. Recyklace drobného elektroodpadu tak nápadně připomíná cirkulární ekonomiku, jejíž hlavním principem je využívat odpad pro výrobu nových věcí. Jinak řečeno, ze starého dělat nové.

Zdroj: ENVIROPOL s.r.o.

Při zpracování elektroodpadu je nezbytná mimořádně vysoká znalost technologie, setrvalý vývoj a současně i zlepšování procesů. „Zakládáme si na tom, abychom pracovali s nejmodernějšími technologiemi a upravujeme procesy podle nejnovějších poznatků,“ zdůrazňuje Pavla Marušová. Na prvním místě je nutné elektroodpad odpad přetřídit a vyselektovat zařízení, která by mohla recyklační linku poškodit. Takto předpřipravený elektroodpad putuje k dalšímu zpracování na drticí linku, která dokáže oddělit železné, hliníkové, plastové a další části. Následují magnety, přesýpací stroje a vzduchové trysky. Na konci recyklačního procesu se v pytlích shromažďují vytříděné kovy a plasty, které putují do hutí a následně do firem vyrábějících nová elektrozařízení.

Zdroj: ENVIROPOL s.r.o.

„Přestože jsou linky poloautomatické, neobejdou se bez přísné lidské kontroly,“ připomíná jednatelka jihlavského závodu. Společnost Enviropol se od počátku svého podnikání soustavně zdokonaluje a přísně dbá na bezpečnost. V Jihlavě umí dokonce i jímat a zpracovat prach, který při recyklaci elektroodpadu vzniká. Samozřejmostmi jsou vyspělý hasicí systém, stavební úpravy areálu, moderní úklidová technika a další investice chránící životní prostředí. Elektroodpad je jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadů na světě. Ekologická recyklace, na kterou je jihlavský Enviropol specialista, představuje udržitelný způsob nakládání s odpady, který nezatíží budoucí generace na planetě.