Jihlava – Enviropol technologicky vyspělým zpracováním elektroodpadu za minulý rok uspořil planetě takové množství vody, jaké spotřebujeme při  36 milionech sprchováních. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování společnosti.

Firma se v krajském městě Vysočiny dlouhodobě věnuje recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. „Již při samotné výrobě elektrozařízení je životní prostředí zatěžováno velkou spotřebou vody. Enviropol dokáže následnou recyklací vysloužilých spotřebičů další spotřebu vody snižovat. Celkově jsme ušetřili  1,4 mld litrů vody! Tyto úspory v rámci ochrany  životního prostředí nás velice těší,“ komentuje manažerka závodu Pavla Marušová s tím, že to ale není všechno. „Enviropol také uspořil 32 mil litrů ropy. Tato čísla jasně dokazují náš významný podíl na cirkulární ekonomice a udržitelném rozvoji.“

Díky neustálým inovacím a novým technologiím dokáže závod efektivně využít až 95 % elektroodpadu. Množství zpracovaného odpadu se dostalo už na hranici 30 tis. tun ročně.. „Kdyby náš zpracovatelský závod neexistoval, odpad by pravděpodobně končil na skládkách. Neznamenalo by to pouze velkou zátěž pro životní prostředí, ale také nemožnost využít principů cirkulární ekonomiky, tedy znovu používat důležité materiály pro výrobu nových zařízení.“ řekla manažerka firmy.

Zdroj: Optimal Solution Agency s.r.o.

Jihlavský Enviropol patří mezi nejmodernější zpracovatele elektroodpadu v Evropě. Mimo jiné spolupracuje s kolektivním systémem ASEKOL, který provozuje síť červených kontejnerů, kam mohou lidé odevzdávat drobná elektrozařízení.

Závod nejčastěji zpracovává spotřebiče jako jsou mobily, počítače, klávesnice, monitory, mikrovlnky, tiskárny, rychlovarné konvice nebo fény. „Dokážeme zkrátka udělat ze starého nové.“, uzavřela Pavla Marušová.