Zdroj: Youtube

Společnost EUROVIA CS, jejíž činnost je zaměřena na dopravní stavitelství, se skrze kampaň snaží přimět veřejnost brát větší ohled nejen na další účastníky silničního provozu, ale také na její zaměstnance, kteří provádějí stavební práce za plného provozu. Řidiči, kteří nedodržují předepsanou povolenou rychlost, vzdálenost mezi vozidly a další dočasná bezpečnostní opatření, by si tak díky videu měli uvědomit, jak těžce může nehoda zasáhnout do života všech zúčastněných.

„Respektujme prosím bezpečnostní pravidla, protože cena, která se platí za jejich nedodržení, je nepřiměřeně vysoká,“ apeluje na veřejnost Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS a dodává: „Existují samozřejmě i slušní řidiči, těch si velmi vážíme a v kampani jim děkujeme."