V rámci modernizace dálnice D1 v úseku km 2,3 – 11,2 dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Práce se dotknou také dvou odpočívek v místě (jedna letos a druhá v příštím roce) a zasáhnou i do sjezdů a nájezdů na dálnici konkrétně v místě sjezdu Šeberov, Chodov. Vše ale tak, aby byl průjezd místem komfortní, plynulý a hlavně bezpečný.

Řidiči musejí počítat s dopravním opatřením v daném úseku. Rozmisťování dopravního opatření mělo původně začít v pátek 26. července, na žádost investora se ale z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu v místě posunulo o 48 hodin. „Jsme si plně vědomi toho, že dopravní opatření mohou způsobit komplikace v dopravě, a tak bychom tímto chtěli požádat všechny řidiče, aby si svou cestu naplánovali a dodržovali v místě stanovené rychlosti," uvedla Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS. Do října 2019 bude provedena část prací, následně proběhne zimní přestávka a v létě 2020 budou práce dokončeny.