Usilovně pracujeme na tom, aby Evropa byla sebevědomá, bezpečná, konkurenceschopná a demokratická.  Aby byla hrdá na svoji historii a chránila svůj způsob života.

Jsme také přesvědčeni, že moderní technologie poskytují obrovskou příležitost zásadně zefektivnit rozvoj obcí, měst a celých regionů.

Dostupný vysokorychlostní internet by měl být samozřejmostí a standardem Evropy 21. století stejně jako elektřina nebo pitná voda. Evropské fondy ho pomáhají zpřístupnit všem, ve městech i na venkově.

Zdroj: Poslanecká skupina Evropské lidové strany v Evropském parlamentu

S kolegy zdůrazňu­jeme, že využívání moderních digi­tálních technologií je třeba rozšířit nejen pro využití v běžném a pracovním životě občanů, ale také ve veřejné správě. Moder­nizaci evropských regionů musíme prová­dět na základě reálných dat,“ říká Stanislav Polčák, europoslanec z výboru pro životní prostředí.

Více o naší práci se dozvíte na https://www.eppgroup.eu/

Poslanecká skupina Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.