Důvodů je celá řada, nejen z hlediska globálního vývoje. Významnou roli hrají i překážky, které existují v rámci EU. Na prvním místě se jedná především o poměrně striktně regulované podnikatelské prostředí, složité a nejasné administrativní procesy, často odlišné pro každý členský stát, nedostatek kvalifikované pracovní síly, nižší a spíše klesající produktivitu práce a obecně menší míru investic v ekonomice. Velký problém je také přístup evropských podniků k financím, respektive omezeně fungující investiční prostředí, kvůli němuž zejména rostoucí společností odchází raději do USA.

Není proto divu, že z 20 nejhodnotnějších technologických společností světa jich je 15 kótovaných v USA, zatímco v EU pouze dvě. V první polovině roku 2023 dokonce počet společností, které začaly veřejně obchodovat v EU, klesl na nejnižší úroveň od globální finanční krize.

Výrazným handicapem Evropské unie je také fakt, že jednotný vnitřní trh dodnes nefunguje v plné míře. Stále existuje řada přeshraničních překážek, jak v obchodu se zbožím, tak především v oblasti služeb. Spojené státy nejenom, že mají skutečně jednotný vnitřní trh, ale také disponují nejlikvidnějšími finančními trhy na světě, které jsou efektivním zdrojem financování podnikatelských aktivit.

Dalším faktorem přispívajícím k oslabování unijní konkurenceschopnosti je současná geopolitická situace a s ní spojený vývoj na trzích energií. Negativní nabídkový šok způsobený probíhající válkou na Ukrajině dopadl především na Evropu, která je na rozdíl od Spojených států čistým importérem energií.

V Evropě bychom se měli skutečně zamyslet nad tím, jak vylepšit podmínky pro podnikání. Zatím spíše EU reguluje, zavádí nové povinnosti a často také byrokracii. Měli bychom přestat stanovovat stále striktnější cíle, a místo toho se zaměřit na byznys. A naslouchat mimo jiné tomu, co evropské podniky potřebují pro další rozvoj. Současná Evropská komise dělá pravý opak, doufám proto, že po volbách v příštím roce přijde s novými poslanci a také komisaři změna kurzu. Jinak evropské ekonomice hrozí spíše zaostávání než rychlý růst.

Ondřej Kovařík, europoslanec

Více o mé práci v Evropském parlamentu:
Facebook
Twitter

Zdroj: European Parliament
Zadavatel: European Parliament - Renew Europe Group
Zpracovatel: Ondřej Kovařík