V pátek 9. června 2017 se v Dolní oblasti Vítkovice uskuteční první ročník FESTIVALU BEZPEČNOSTI SECURITAS 21. Festival pořádá Bezpečnostně technologický klastr a záštitu nad jeho konáním převzali hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Festival je rozdělen do dvou částí. V dopoledních hodinách proběhne v multifunkční aule GONG konference s názvem Bezpečný Moravskoslezský kraj, na které budou představeny záměry a vize kraje a města Ostrava v oblasti bezpečnosti. Závěrečná panelová diskuze snad nastíní i směr, kterým by se měla bezpečnost v kraji ubírat s ambicí stát se centrem bezpečnosti v České republice.

„Bezpečnost je tak širokospektrální obor, že jsme pro účely realizace festivalu oslovili jednak vedení kraje a města Ostrava, ale také složky integrovaného záchranného systému, jako jsou Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, Městská policie, Sbor dobrovolných hasičů a další subjekty, které mají s bezpečností co do činění. Uvítáme spolupráci také s průmyslovými podniky, malými firmami a vzdělávacími či neziskovými organizacemi," uvedl prezident klastru doc. Miloš Kvarčák.

Odpoledne bude v prostoru před multifunkční aulou GONG probíhat festivalová a volnočasová část pro odbornou i laickou veřejnost, tedy od odborníků až po rodiny s dětmi.

„Odpolední část je pojata skutečně festivalově, kdy návštěvník může strávit příjemné a bezpečné odpoledne s rodinou, zhlédnout ukázky zásahu složek IZS, děti si mohou zasoutěžit, pobavit se, ale i poučit a vzdělat. Dospělí se mohou seznámit s novinkami v oblasti bezpečnosti, projekty a produkty institucí a firem, které se bezpečností zabývají," doplňuje prezident klastru.

První ročník festivalu si klade za cíl diskutovat bezpečnostní témata v kraji a městě na odborné úrovni, informovat širokou veřejnost, včetně dětí různých věkových skupin, o důležitosti bezpečnosti a posílit tak potřebu bezpečnosti v životě každého člověka.

www.festivalbezpecnosti.cz

Partneři projektu.Zdroj: EU