Holice – Stojím před zeleno stříbrnou budovou firmy JUNKER v Holicích, odkud je to jen pár kilometrů do Pardubic i Hradce Králové. Budova mě zaujme dvěma věžemi s točitými schodišti. Po nich člověk vystoupá do hotelu a restaurace, ale také do výukových místností firemního centra vzdělávání. Přitom jen o patro níž, v přízemí, pod těmito reprezentativními prostorami, se nachází nejnovější výrobní hala firmy Junker, kde se montují obrovské brousicí stroje. Přitom zde v prvním patře není slyšet žádný hluk ani vibrace. Člověku se ani nechce věřit, že se nachází uprostřed továrního komplexu.

Seřizování brousícího stroje přes ovládací panel či měření vřetýnka na stroji Jupiter.Zdroj: Erwin Junker Grinding Technology a.s.

Na recepci firmy se vítám s manažerkou firemní Akademie Zdeňkou Kulhánkovou. „Mohu Vás provést budovou hotelu a Akademie?“ ptá se mě po přivítání energická bruneta. Nadšeně souhlasím, protože právě projekt Akademie mě velmi zaujal.

Výtah necháme pohodlnějším a točitým schodištěm stoupáme do prvního patra, kde se před námi otevřou prostory restaurace, ze které se nabízí výhled na celé Holice a okolní krajinu. Za dalšími dveřmi naproti restauraci se nachází salonek vybavený špičkovou technikou pro videokonference, který se využívá hlavně pro obchodní a technická jednání se zákazníky, dodavateli nebo kolegy z mateřské firmy v Nordrachu. Prozkoumáváme dál první podlaží. Míříme ke dvoukřídlým dveřím s velkým nápisem Auditorium. Jsem zvědavá, ale realita předčí moje představy. Světlý prostor pro 100 lidí se schodovým uspořádáním pro posluchače si název auditorium opravdu zaslouží. Na čelní stěně jsou tři projekce a dostávám informaci, že audiovizuální informace lze přenášet i do předsálí. Hned vedle jsou dvě výukové místnosti pro cca 25 osob. Jsou pojmenovány Saturn a Jupiter. K mému překvapení ne po planetách sluneční soustavy, ale podle brousicích strojů, které v této továrně vznikají. A právě v Saturnu se v posledních devíti měsících vzdělávali frekventanti již třetího ročníku této firemní Akademie. Jsou to většinou čerství absolventi některé „průmyslovky“ ve východních Čechách. Kulhánková však zdůrazňuje, že Akademie je otevřena absolventům z celé republiky i ze Slovenska. Přímo nad učebnami se totiž nacházejí luxusní jednolůžkové pokoje, které jsou pro frekventanty přípravného programu po dobu 9 měsíců zdarma.

Nahlížím do prostor, kde se tzv. „akademici“ učí odborné předměty a vše co budou v jejich budoucí kariéře montéra pro zahraniční zákazníky potřebovat. „Důležité je, aby měli výbornou znalost softwaru, elektroniky, hydrauliky, pneumatiky a mechaniky. Musí být také manuálně zruční,“ popisuje Zdeňka Kulhánková obsah výuky. Důležitá je samozřejmě také schopnost se domluvit v zahraničí. „Jelikož jsme mezinárodní firma a spousta naší dokumentace je v němčině a zaměstnanci jezdí do zahraničí, tak v Akademii vyučujeme angličtinu i němčinu. Zejména tu technickou,“ dodává Zdeňka Kulhánková.

Než se vydáme do výrobních hal, zběžně nakoukneme do pokojů. Ubytovaní tu mají vše, co potřebují, pokoje jsou prostorné a já se nedivím, že se tu někteří rozhodnou zůstat bydlet i jako absolventi Akademie. „Ještě půl roku po absolvování Akademie umožňujeme bydlení za zvýhodněnou cenu,“ vysvětluje Kulhánková.

V KŮŽI „AKADEMIKA“

Vycházíme z prostor hotelu a Akademie a míříme ke skladu, kde dostávám montérky, triko a speciální obuv s pevnou špicí. Když se převléknu, seznamuji se s Josefem Schejbalem, mistrem odborného výcviku, který mě bude mít na starosti. V zasedací místnosti mi vysvětluje, co všechno mě dnes čeká.

Na chvíli se zastavuje i pan ředitel holického závodu Karel Panuš. „Jak moc rozumíte technice? Máte představu, co to je mikrometr?“ ptá se mě. Přiznávám, že v tomto oboru moc znalá nejsem. „Vezměte si svůj vlas. A teď si představte, že ho nařežete na šedesát stejných částí. Tak ta jedna část, to je mikrometr,“ vysvětluje mi Karel Panuš trpělivě. Právě s tak malou jednotkou, jako je mikrometr, pracují stroje, které se ve firmě JUNKER vyrábějí.

Po příjemném posezení s panem ředitelem se vydáváme do výrobní haly. Nejdříve procházíme menší dílnou, kde jsou připravena pracoviště pro praktickou výuku. Tady se akademici seznámí se základními postupy opracování kovů, jako je například pilování, broušení, orýsování, vrtání, frézování a soustružení. Zde probíhá praxe první tři měsíce a také se zde pozná, jak jsou budoucí montéři zruční.

TICHO A ČISTO

Pak procházíme velkými dveřmi do montážní haly. Překvapuje mě, jak je hala prostorná a hlavně tichá. Od místa, kde se vyrábí brousicí stroje, jsem čekala mnohem větší hluk. A pak také čistota všech prostor, tu by holické továrně mohla nejedna firma závidět.

Nejprve zamíříme do měrového střediska. V místnosti je znatelně nižší teplota než ve zbytku haly. „Udržujeme tu teplotu do maximálně jednadvaceti stupňů. To proto, aby nedocházelo k rozpínání měřených obrobků. Měření by pak nebylo přesné,“ vysvětluje mi Josef Schejbal.

Na 3D měřicím přístroji zrovna probíhá kalibrace. „Ověřujeme tu parametry, které máme zadané od zákazníka, všechno musí být přesné,“ vysvětluje Stanislav Pokorný. Přesné měření je také jedním z předmětů v Akademii. Je třeba znát měřicí přístroje a rozumět postupům a protokolům měření. To za měrové středisko vyučuje Ing. Jan Pešek, který zde pracuje a krom toho působí jako interní lektor v Akademii.

Seřizování brousícího stroje přes ovládací panel či měření vřetýnka na stroji Jupiter.Zdroj: Erwin Junker Grinding Technology a.s.

JUPITER A SATURN

Z měrového střediska procházíme halou ke stroji, kde budu mít možnost si sama práci vyzkoušet. Míjíme dva absolventy Akademie předchozích ročníků. Ti již vědí, že zůstanou v Holicích, někteří za sebou mají dokonce výjezd do zahraniční. Jejich kolegové buď působí také v Holicích, nebo mají možnost uplatnění v ostatních závodech firmy Junker, které jsou v Mělníku, Čtyřkolech a Středoklukách. Jeden z nich, Lukáš Pšenka, už dokonce přešel na oddělení elektrokonstrukce a podílí se na vývoji softwaru. Na můj dotaz odpovídají, že je pořád potřeba se dál učit. Ale to jim právě přijde zajímavé, že se nejedná o monotónní práci. Svoji budoucnost spojují s firmou Junker.

Loučím se s nimi a míříme k jednomu z mnoha strojů, které se v hale nacházejí a vypadají tak trochu jako malé vagónky metra. „Vyzkoušíte si měření na Jupiteru,“ oznamuje mi vesele můj průvodce Josef Schejbal. Přistupujeme k řídícímu panelu, kde jeden z montérů nastavuje hodnoty. Pan Schejbal přede mnou otevírá desky protokolů s technickými parametry. Společně zkoumáme hodnoty. Mezitím se halou přesouvá na mostovém jeřábu jeden ze strojů k expedici. Všichni ho se zvednutou hlavou pozorují. Jednak z bezpečnostních důvodů, jednak proto, že práce v JUNKER je týmová. Z každým expedovaným strojem odchází do světa také kousek jejich práce.

Vracíme se k měření. Nahlížím do útrob Jupiteru. Nemůžu se ubránit pocitu, že na mě působí jako nějaká vesmírná loď. Natahuji se mezi spoustu barevných hadiček a trubiček a seřizuji měřicí zařízení. Dostávám do ruky ovládací zařízení, kterým změřím délku vřetene. Kolečkem nastavuji rychlost, musím dávat pozor, abych nespustila měření moc rychle a nenarazila dvěma vřeteny do sebe. Stisknu tlačítko a měření začíná. Nejdřív na jednu stranu, poté přidám na rychlosti a změřím druhou stranu. Překvapuje mě, jak je celý proces rychlý. Nakláníme se znovu dovnitř Jupiteru a opisujeme hodnotu. Měření dopadlo dobře, vřeteno má správné rozměry.

Na dalším stanovišti beru do ruky mikrometr a měřím rozměry klikové hřídele. Klepou se mi ruce a podle toho vypadá i výsledek, který se od výsledku pana Schejbala značně liší. Je vidět, že i toto zdánlivě jednoduché měření musí provádět vyškolený pracovník. Moje návštěva ve firmě JUNKER se chýlí ke konci. Když odevzdávám pracovní oblečení, je mi líto, že celý den utekl tak rychle. A trochu závidím těm, kteří do Akademie v říjnu nastoupí. Pokud teď někdo končí průmyslovku, ať už s maturitou, nebo bez ní, mohlo by ho to zajímat. A není to jen pro kluky. Nikdo tu nezvedá těžká břemena. Je potřeba mít zájem o techniku, šikovné ruce a chuť zapojit hlavu. A to určitě umí i leckterá holka, kterých už je na technických školách více. Možná, kdybych měla před lety možnost se do Holic podívat, rozhodla bych se pro budoucnost v technice a třeba bych pracovala v JUNKER.

Technická Akademie Erwina Junkera

V říjnu roku 2016 otevřela německá firma JUNKER ve svém areálu v Holicích technickou akademii. Cílem výuky je komplexní vzdělání jejích absolventů. Studenti se tak kromě technických předmětů, jako jsou například strojírenství a elektrotechnika, učí i cizí jazyky a komunikační a prezentační dovednosti. V rámci výuky je zařazena i odborná praxe, která probíhá přímo v montážních halách firmy Junker. Výukový cyklus je nastaven tak, že 1 týden probíhá výuka v učebnách a 1 týden je praxe na různých odděleních ve firmě Junker. S akcentem na výuku ve výrobě. V pololetí a na konci Akademie skládají studenti zkoušky. Frekventanti se uplatní v Holicích nebo v ostatních závodech firmy Junker v ČR. Informace jak se ucházet o pracovní pozici je na www.junker-akademie.cz. Frekventanti Akademii jsou totiž zaměstnanci se všemi právy a povinnostmi jako ostatní zaměstnanci JUNKER. Jsou přijati na tříletý pracovní kontrakt. Pobírají mzdu, mají ubytování zdarma a jistotu budoucího uplatnění. Program Akademie je na základě zkušeností upravován a vylepšován. V období říjen 2018 – červen 2019 je největší novinkou, že výuka předmětu základy elektrotechniky je propojen s SPŠ v Hradci Králové. Díky tomu absolventi Akademie mohou pokračovat dálkově v Hradci Králové a v dalším roce získat kvalifikaci Elektrikář. Mezi frekventanty je totiž více absolventů středních škol se strojírenským zaměřením. Proto je v Akademii více akcentována příprava v oborech elektro, pneumatických a hydraulických systémů. Akademie si dává za cíl nadchnout Studenty středních škol a ukázat jim jak zajímavou práci zde mohou dělat. Tuto myšlenku šíří i na základních školách a při exkurzích.

Skupina Junker obdržela v Číně ocenění

Skupina Junker, jejíž součástí je i závod firmy Erwin Junker Grinding Technology a. s. v Holicích, je oceňována zákazníky v Číně. V poslední době obdržela prestižní ocenění „Geely Excellence Auto 2019“ (Preferovaný dodavatel), v nejvyšší kategorii „Excellence“ a podruhé za sebou bylo skupině JUNKER, jako jedinému evropskému dodavateli, uděleno společností Zhejiang Geely Automobile Parts & Components ocenění „Excellence 2019“. Pro společnost JUNKER jde o mimořádné ocenění a uznání za rostoucí úspěch.

 Zdroj: Erwin Junker Grinding Technology a.s.

www.junker-group.com/cs/